Klar til quiz – hvem ved mest?

Hvor meget ved du egentlig om pension? Vi har samlet de 24 spørgsmål og svar fra pensionsforalle.dk's julekalender 2023, så du kan teste din pensionsviden og/eller invitere til en rask lille dyst om, hvem der ved mest, når det gælder pension.

Svar på spørgsmålet – og klik så dernæst på +'et, så dukker det korrekte svar op sammen med et link, der byder på yderligere viden om emnet. God fornøjelse!

Quizzen starter her...

Man kan som pensionist få et ekstra tillæg til sin folkepension i form af en ældrecheck, hvis ens formue (og evt. samlevers/ægtefælles) ikke overstiger 95.800 kr.
Størrelsen på ældrechecken afhænger af den personlige tillægsprocent. Har man en tillægsprocent på 100, vil man være berettiget til det fulde ældrecheckstillæg, som udbetales som en del af folkepensionen den sidste hverdag i januar.

Hvor meget kan man højst få i ældrecheck i 2024 – er det 17.300 kr., 19.900 kr. eller er det 24.600 kr.?
ATP har en pensionsguide på nettet, som kan hjælpe dig godt på vej med viden om pension. Viden, som kan klæde dig på til at træffe sikre valg om din pension – uanset hvor du er i dit liv.

Hvad hedder ATP’s pensionsguide?

Er navnet pensionforalle.dk, klogpåpension.dk eller er det pensionsviden.dk?

pensionforalle.dk

 

 

Læs mere om pensionforalle.dk
Hvor mange pct. af danskerne mellem 18 og 65 år indbetaler til ATP Livslang Pension - er det 70 pct., 80 pct. eller 90 pct.?
Hvor stor en del af danskerne sparer i dag så lidt op, at de som pensionister kan forvente at blive afhængige af supplerende offentlige pensionsydelser som ældrecheck, boligydelse og varmetillæg?

Er det omkring 1/3, 1/4 eller er det 1/5?
ATP’s levetidsmodel (SAINT) rangerer blandt de mest solide modeller på europæisk niveau. Den er baseret på omfattende data for ATP Livslang Pension samt data fra 17 andre lande, som kan sammenlignes med Danmark.

Hvor gammel kan en pige, som er født i 2023, se frem til at blive - 90 år, 95 år eller kan hun forvente at runde 100 år?
Pensionforalle.dk tilbyder forskellige værktøjer, som kan hjælpe dig til at få overblik over din pension.

Er du i tvivl om, hvad du skal se efter, når din pension skal have et tjek, vil du især kunne hente hjælp i ét af pensionforalle.dk’s værktøjer. Svar på tre hurtige spørgsmål om dit liv her og nu, så guider dette værktøj dig til relevant viden, så du kan komme i gang med dit pensionstjek.

Er navnet på dette værktøj Pensionsinspiratoren, Pensionstjekket eller er det Pensionsguiden?

Et andet værktøj på pensionforalle.dk kan give dig indsigt i hvor meget andre, der ligner dig, i gennemsnit sparer op til pension. Du kan også hente gode råd om, hvordan du i din situation kan få pensionsopsparingen til at række til det, du ønsker.

Kaldes dette værktøj Pensionsprofilen, Pensionstjekket eller Pensionsinspiratoren?

Pensionsprofilen

Prøv Pensionsprofilen
Overvejelser om pension er godt at have med sig hele livet. Hvilke tanker, man skal gøre sig, afhænger af, hvor i livet man er.

På pensionforalle.dk kan du få en tjekliste med tips og råd om, hvad du skal være opmærksom på, der hvor du er i dit liv lige nu, i forhold til din pensionsopsparing.

Hvor mange forskellige checklister kan du vælge mellem på pensionforalle.dk - 3, 5 eller 7?
Fortsætter du på job det første år efter din folkepensionsalder, kan du have ret til et skattefrit engangsbeløb på 46.868 kr. (2024).

Hvad er navnet på dette skattefrie beløb - er det Skattepræmie, Seniorpræmie eller er det Arbejdspræmie?
Det er muligt at få et samlet overblik over alt om sin ATP Livslang Pension, fx hvor meget der er blevet indbetalt, hvem der har indbetalt – hvornår og hvor længe samt hvor meget man kan forvente at få udbetalt, når man bliver folkepensionist?

På hvilken hjemmeside kan man få et samlet overblik over alt om sin ATP Livslang Pension - er det på atp.dk, på skat.dk
eller på borger.dk/atp?
Hvad er en livrente ...
- En livsforsikring ens efterladte får af staten, når man dør?
- En pensionsopsparing, man får udbetalinger fra så længe man lever?
- En opsparingskonto hvor renten er baseret på ens alder?


En pensionsopsparing, man får udbetalinger fra så længe man lever

Få styr på de forskellige former for pension
Hvor mange år skal man være for at kunne få folkepension, når man er født den 1. januar 1967 - skal man være 67 år, 69 år eller 71 år?
For mange folkepensionister består folkepensionen af et grundbeløb og et pensionstillæg. Har man indkomst ved siden af sin folkepension, kan folkepensionen blive sat ned.

Nye regler betyder, at en bestemt type indkomst ikke længere indgår i modregningen af folkepension.

Hvilken type indkomst er det, der ikke længere vil indgå i beregningen af folkepension – er det kapitalindkomst, arbejdsindkomst eller er det indkomst fra arbejdsmarkedspensioner??
Selvom pensionister i stigende grad får udbetalt pensioner fra de pensionsordninger, som de og deres arbejdsgivere har indbetalt til i løbet af arbejdslivet, har grundpensionen (folkepension, ældrecheck, boligydelse, varmetillæg og ATP Livslang Pension) stadig stor betydning for pensionisters samlede pensionsindkomst.

Hvor stor en andel udgør grundpensionen i gennemsnit af en folkepensionist samlede pensionsindkomst, udgør den:
1 ud af 4 kr.
2 ud af 4 kr.
eller 3 ud af 4 kr.?
Hvor mange år skal man i dag have boet i Danmark (fra man er fyldt 15 år) for at være berettiget til at få fuld folkepension - er det 30 år, 35 år eller er det 40 år?
Du kan vælge at udskyde din ATP Livslang Pension, når du runder din folkepensionsalder - dog højst 10 år efter din pensionsalder. For hver måned du udskyder den, forhøjer du dine udbetalinger resten af livet...

Kan du kun udskyde din ATP Livslang Pension én gang, højst tre gange eller lige så mange gange du ønsker inden for de 10 første år?

Lige så mange gange, du ønsker (dog senest 10 år efter din pensionsalder) 

Udskyd ATP Livslang Pension? Bliv klogere på mulighederne
Ugifte par kan registrere hinanden på borger.dk/atp og dermed sikre længstlevende et beløb fra ATP ved dødsfald (er man gift, sker det automatisk).

Hvor stort er dette beløb (før afgift til staten) - er det op til 50.000 kr., op til 67.000 kr. eller er det op til 75.000 kr.?

Er man folkepensionist, må man arbejde uden at skulle betale skat op til et vist beløb, hvis det arbejde, man udfører, udelukkende omfatter småopgaver for privatpersoner, fx indkøb, rengøring, børnepasning, lektiehjælp eller havearbejde.

Hvor stort er dette skattefrie beløb i 2024 - er det 10.700 kr., 12.700 kr. eller er det 14.700 kr.?
Der findes en hjemmeside, hvor du kan få et samlet overblik over din pensionsopsparing og de forsikringer, der kan være tilknyttet pensionsordningerne.

Hedder hjemmesiden pensionsinfo.dk, pensionsoveblik.nu eller altomdinpension.dk?

pensionsinfo.dk

Læs om PensionsInfo
Man kan søge om at udskyde sin folkepension, hvis man vil fortsætte med at arbejde, når man når folkepensionsalderen.

Hvor mange perioder er det muligt at udskyde sin folkepension - i to perioder, fire perioder eller alle de perioder, man ønsker?
Danmark er et foregangsland på pensionsområdet – og kåret som et af verdens bedste igen og igen.

Hvornår indførte man alderdomsunderstøttelsen – det allerførste vigtige tiltag til at sikre økonomisk tryghed i alderdommen - var det i 1891, 1933, eller 1952?
For en del folkepensionister er ATP Livslang Pension den eneste pensionsindtægt ud over offentlige pensioner(herunder ældrecheck, boligydelse og varmetillæg).

Hvor mange folkepensionister har i dag udelukkende deres pensionsindkomst fra offentlige pensioner og ATP- er det omkring 15 pct. 25 pct. eller er det 35 pct.?
Hvor stor var danskernes samlede pensionsformue i 2022 (inkl. tjenestemands-pensioner og ATP Livslang Pension) - var den
på omkring 2.245 mia. kr., på omkring 3.365 mia. kr. eller på omkring 4.485 mia. kr.?
1. januar 2024 fik 1,1 mio. pensionister forhøjet deres ATP Livslang Pension. Blev den forhøjet med 1,5 pct., 2,25 pct. eller med 3 pct.?