Folkepension – hvor vigtig bliver den for din økonomi som pensionist?

Folkepensionen spiller i dag en afgørende rolle i pensionisternes økonomi. Men når så mange sparer op via arbejdsmarkedspensioner og andre private ordninger, er der så overhovedet brug for folkepensionen fremover? Vi har kigget frem. Få de overraskende tal her.

Selvom danskerne har sparet omkring 4.485. mia. kr. (2022) op til pension (inkl. tjenestemandspensioner og ATP Livslang Pension), er det stadig folkepensionen, pensionstillægget, ældrecheck, ATP og boligydelse, som spiller den afgørende rolle. Det viser en analyse fra ATP. 

Faktisk udgør udbetalingerne fra arbejdsmarkedspensionerne og de individuelle pensioner 'kun' godt en fjerdedel af de samlede pensionsudbetalinger. Det er overraskende, især i lyset af, hvor mange mia. vi sparer op til pension. Det skyldes to ting:

  1. Arbejdsmarkedspensionerne har kun eksisteret i små 30 år, og ud af de 30 år har bidragssatserne ”kun” været på fuldt niveau de seneste 10 år – og 10 år i pensionssammenhæng er meget kort tid.
  2. De private pensioner (arbejdsmarkedspensionerne og de individuelle pensioner) er et delelement i et samlet pensionssystem, som også omfatter folkepension – herunder pensionstillæg og ældrecheck – ATP Livslang Pension samt supplerende sociale ydelser, fx boligydelse og varmetillæg.
De samlede pensionsudbetalinger til 68+-årige folkepensionister i 2020. Kilde: Faktum, 213, ATP

Pensionssystemet sikrer i fællesskab pensionisterne en rimelig pension

Til trods for at store grupper i dag løbende indbetaler til arbejdsmarkedspensioner og har gjort det siden slutningen af 1980’erne, vil de fleste fortsat være afhængige af offentlige pensioner og ATP Livslang Pension. I 1995 udgjorde offentlige pensioner og ATP Livslang Pension i alt 85 pct. af pensionisternes pensionsndkomst. 25 år senere, i 2020, var den andel faldet til 76 pct.

Udbetalinger fra private pensioner er steget støt og roligt i takt med udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne og vil fortsætte denne udvikling mange år endnu. Der er nemlig en del år tilbage, før arbejdsmarkedspensionerne er fuldt udbygget – modnet, som det kaldes. Det vil ske, når alle pensionister har betalt et fuldt pensionsbidrag gennem hele deres arbejdsliv, hvilket med de nuværende regler vil ske i 2080. 

Stadig brug for folkepension i 2080

På dette tidspunkt vil folkepensionen stadig have en stor betydning. En fremskrivning af opsparingsmønstrene viser, at i 2080 vil de offentlige pensioner og ATP Livslang Pension stadig udgøre godt halvdelen af pensionsindkomsten. 

Analysechef i ATP Michael Jørgensen siger om udviklingen og fremtiden:

”De stigende private pensioner kan få nogle til at tro, at de offentlige pensioner og ATP Livslang Pension ikke vil have særlig stor betydning for pensionister i fremtiden. Det er helt forkert. Langt ud i fremtiden vil der fortsat være brug for kroner til pensionisterne fra det offentlige og ATP Livslang Pension. Og samspillet mellem de private pensioner, offentlige pensioner og ATP Livslang Pension er netop i fællesskab med til at sikre, at stort set alle danskere får en rimelig pension i deres alderdom, og mange vil endda få pæne indkomster via deres arbejdsmarkedspensioner og individuelle ordninger.”