Folkepension – hvor vigtig bliver den for din økonomi som pensionist?

Folkepensionen spiller i dag en afgørende rolle i pensionisternes økonomi. Men når så mange sparer op via arbejdsmarkedspensioner og andre private ordninger, er der så overhovedet brug for folkepensionen fremover? Vi har kigget frem. Få de overraskende tal her.

Selvom danskerne i dag har sparet omkring 3.900 mia. kr. op til pension, er det stadig folkepensionen, pensionstillægget, ældrecheck, ATP og boligydelse, som spiller den afgørende rolle. Det viser en analyse fra ATP. 

Faktisk udgør den private andel kun omkring en femtedel af pensionsudbetalingerne. Det er overraskende, især i lyset af, hvor mange mia. vi sparer op til pension. Det skyldes to ting:

  1. Arbejdsmarkedspensionerne har kun eksisteret i små 30 år, og ud af de 30 år har bidragssatserne ”kun” været på fuldt niveau de seneste 10 år – og 10 år i pensionssammenhæng er meget kort tid.
  2. De private pensioner (arbejdsmarkedspensionerne og de individuelle pensioner) er et delelement i et samlet pensionssystem, som også omfatter folkepension – herunder pensionstillæg og ældrecheck – ATP samt supplerende sociale ydelser som fx boligydelse og varmetillæg.
Grafikken viser en lagkagemodel. Modellen viser de samlede pensionsudbetalinger til 66+-årige folkepensionister i 2017 opdelt på kilder og samlet procentsats.  Folkepensionens grundbeløb udgør 32, 4 procent. Tjenestemandspension udgør 11, 7 procent. Privat pension udgør 20,4 procent. ATP Livslang Pension udgør 6,3 procent Boligydelse og varmetillæg udgør 6,2 procent. Ældrecheck udgør 1,8 procent. Pensionstillæg udgør 19,4 procent.
Folkepensionens grundbeløb udgør 32, 4 procent.
Tjenestemandspension udgør 11, 7 procent.
Privat pension udgør 20,4 procent.
ATP Livslang Pension udgør 6,3 procent
Boligydelse og varmetillæg udgør 6,2 procent.
Ældrecheck udgør 1,8 procent.
Pensionstillæg udgør 19,4 procent.
De samlede pensionsudbetalinger til 66+-årige folkepensionister i 2017 opdelt på kilder og beløbstyper. Opgørelsen dækker enlige såvel som gifte/samlevende pensionister. Kilde: Danmarks Statistik og ATP, 2019.

Pensionssystemet sikrer i fællesskab pensionisterne en rimelig pension

Til trods for at store grupper i dag løbende indbetaler til arbejdsmarkedspensioner og har gjort det siden slutningen af 1980’erne, vil de fleste fortsat være afhængige af offentlige ydelser og ATP. I 1995 udgjorde folkepensionen med tillæg, boligydelsen og ATP i alt 85 pct. af pensionisternes bruttoindkomst. 20 år senere, i 2015, var den andel kun faldet til 78 pct.

Udbetalinger fra private pensioner er steget støt og roligt i takt med udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne og vil fortsætte denne udvikling mange år endnu. Der er nemlig en del år tilbage, før arbejdsmarkedspensionerne er fuldt udbygget – modnet, som det kaldes. Det vil ske, når alle pensionister har betalt et fuldt pensionsbidrag gennem hele deres arbejdsliv, hvilket med de nuværende regler vil ske i 2080. 

Stadig brug for folkepension i 2080

På dette tidspunkt vil folkepensionen stadig have en stor betydning. En fremskrivning af opsparingsmønstrene viser, at i 2080 vil de offentlige pensioner og ATP Livslang Pension stadig udgøre godt halvdelen af bruttoindkomsten. 

Analysechef i ATP Michael Jørgensen siger om udviklingen og fremtiden:

”De stigende private pensioner kan få nogle til at tro, at de offentlige pensioner og ATP Livslang Pension ikke vil have særlig stor betydning for pensionister i fremtiden. Det er helt forkert. Langt ud i fremtiden vil der fortsat være brug for kroner til pensionisterne fra det offentlige og ATP Livslang Pension. Og samspillet mellem de private pensioner, offentlige pensioner og ATP Livslang Pension er netop i fællesskab med til at sikre, at stort set alle danskere får en rimelig pension i deres alderdom, og mange vil endda få pæne indkomster via deres private pensionsopsparinger.”

Læs analysen i ATP-nyhedsbrevet Faktum nr. 184: