Så meget kan du tjene - uden det går ud over pensionen

Få tjek på de nye regler, der betyder, at din arbejdsindkomst ikke længere indgår, når Udbetaling Danmark beregner, hvor meget du er berettiget til at modtage i folkepension. Og se, hvilke muligheder du har for at tjene mere – vel at mærke uden det går ud over folkepensionen.

 

Nye regler
– hvor meget må du tjene, før det påvirker din folkepension?

Nye regler, vedtaget 1. juni 2023, betyder, at din arbejdsindkomst ikke længere indgår i beregningen af din folkepension. Det vil sige, at uanset hvor høj din arbejdsindkomst er, modregnes den ikke i din folkepension - hverken i grundbeløbet eller i pensionstillægget. 

Selvom de nye regler først er trådt i kraft 1. januar 2024, gælder de med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Det betyder, at hvis du i løbet af 2023 har tjent mere end 359.200 kr., så har du i første omgang ikke fået det grundbeløb, du efter de nye regler, er berettiget til. Det manglende beløb vil du modtage som en merudbetaling i 2024 i forbindelse med din pensionsopgørelse fra 2023.

De fleste pensionister vil modtage pensionsopgørelsen fra maj 2024, mens fx selvstændige og udenlandske pensionister vil modtage deres pensionsopgørelse fra september 2024.

Hvis du har indkomster andre steder fra, fx fra aktieindkomst, ATP Livslang Pension eller ratepension, indgår de fortsat i beregningen af din folkepension, og har dermed betydning for, hvorvidt din folkepension kan blive sat ned.

Skattefrit arbejde

Som folkepensionist har du mulighed for at arbejde uden at skulle betale skat op til et årligt beløb på (i 2024) 12.700 kr., hvis det arbejde, du udfører, udelukkende er småopgaver for privatpersoner, fx indkøb, rengøring, madlavning, børnepasning, lektiehjælp, havearbejde og småreparationer på boligen.

Du har ikke pligt til at oplyse indkomsten til Skattestyrelsen, og beløbet vil således heller ikke indgå i dit indtægtsgrundlag ved beregning af din pension.

Hvis vedkommende, du arbejder for, får servicefradrag, skal du være opmærksom på, at kun en af jer kan få fradrag. Det betyder, at hvis vedkommende indberetter din indtægt til Skattestyrelsen og dermed får fradrag for beløbet efter reglerne om servicefradrag (håndværkerfradrag), så er beløbet ikke skattefrit for dig, og så skal du betale skat af indtægten.

Læs mere om muligheder og regler for skattefrit arbejde på skat.dk (åbner i nyt vindue)

 

INDSIGT

Hvilke indtægter hører under arbejdsindkomst?

Arbejdsindkomst er indkomst opnået gennem personligt arbejde. Det omfatter eksempelvis løn, honorarer, dagpenge, mødediæter, fratrædelsesgodtgørelse eller efterløn, der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension, samt indkomst fra egen virksomhed, hvor man aktivt deltager i driften.

Bundfradrag
– hvor meget må du tjene uden at det påvirker din folkepension?

Som folkepensionist kan du tjene op til 122.004 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), uden det påvirker beregningen af din personlige tillægsprocent.

Se, hvilke indkomster der påvirker størrelsen på din folkepension

Seniorpræmie
– hvor meget vil du få i præmie for at blive længere på arbejdsmarkedet?

Seniorpræmien er en belønning til personer, der arbejder det første og/eller det andet år efter folkepensionsalderen. 

2024-satser for seniorpræmieordningen:

  • et skattefrit engangsbeløb på 46.868 kr., hvis du arbejder i det første år, efter du har nået folkepensionsalderen og desuden opfylder betingelserne
  • et skattefrit engangsbeløb på 27.898 kr., hvis du arbejder i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen og desuden opfylder betingelserne.

Du kan altså alt i alt opnå en skattefri præmie på 74.766 kr. for to års ekstra indsats på arbejdsmarkedet samtidig med at du modtager folkepension og naturligvis løn fra din arbejdsplads. 

Der er ingen skattefri præmie, hvis du arbejder 3 år eller mere, efter du når folkepensionsalderen.

Se, om du opfylder betingelserne

Nye regler
– hvor meget må din samlever tjene, før det påvirker din folkepension?

Din ægtefælle/samlevers indkomst har ikke betydning for dit grundbeløb. 

Hvis din samlever har indkomster, kan dit pensionstillæg blive sat ned eller bortfalde. Siden 1. januar 2023 medregnes din ægtefælles eventuelle arbejdsindkomst ikke længere i beregningen af dit pensionstillæg.

Udbetaling Danmark beregner dit pensionstillæg ud fra jeres samlede indkomst (som nævnt ovenfor vil din partners arbejdsindkomst ikke indgå i beregningen).

Hvis din ægtefælle/samlever ikke er pensionist, ses der bort fra 54 pct. af de indkomster, der har betydning for dit pensionstillæg.

Se, hvordan du selv kan være med til at sikre, at du får det rette i folkepension hele året