Så meget kan du tjene - uden det går ud over pensionen

Det må meget gerne kunne mærkes på pengepungen, hvis man fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen. Se, hvilke muligheder du har for at tjene mere – vel at mærke uden det går ud over pensionen.

Bundfradrag
– hvor meget må du tjene uden at det påvirker din folkepension?

Som folkepensionist kan du tjene op til 122.004 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), uden det påvirker beregningen af dit pensionstillæg og din personlige tillægsprocent.

Se, hvilke indkomster der påvirker størrelsen på din folkepension

Seniorpræmie
– hvor meget vil du få i præmie for at blive længere på arbejdsmarkedet?

Seniorpræmien er en belønning til personer, der arbejder det første og/eller det andet år efter folkepensionsalderen. 

2022-satser for seniorpræmieordningen:

  • et skattefrit engangsbeløb på 44.221 kr., hvis du arbejder i det første år, efter du har nået folkepensionsalderen og desuden opfylder betingelserne
  • et skattefrit engangsbeløb på 26.322 kr., hvis du arbejder i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen og desuden opfylder betingelserne.

Du kan altså alt i alt opnå en skattefri præmie på 70.543 kr. for to års ekstra indsats på arbejdsmarkedet. Der er ingen skattefri præmie , hvis du arbejder 3 år eller mere, efter du når folkepensionsalderen.

Se, om du opfylder betingelserne

Skattefrit arbejde

Som folkepensionist har du mulighed for at arbejde uden at skulle betale skat op til et beløb på 11.700 kr. (2021)/11.900 kr. (2022) hvis det arbejde, du udfører, udelukkende er småopgaver for privatpersoner, fx indkøb, rengøring, madlavning, børnepasning, lektiehjælp, havearbejde og småreparationer på boligen.

Du har ikke pligt til at oplyse indkomsten til Skattestyrelsen, og beløbet vil således heller ikke indgå i dit indtægtsgrundlag ved beregning af din pension.

Hvis vedkommende, du arbejder for, får håndværkerfradrag, skal du være opmærksom på, at kun en af jer kan få fradrag. Det betyder, at hvis vedkommende indberetter din indtægt til Skattestyrelsen og dermed får fradrag for beløbet efter reglerne om servicefradrag (håndværkerfradrag), så er beløbet ikke skattefrit for dig, og så skal du betale skat af indtægten.

Læs mere om muligheder og regler for skattefrit arbejde på skat.dk.

Modregning
– hvor meget må din samlever tjene, før det påvirker din folkepension?

Din ægtefælle/samlevers indkomst har ikke betydning for dit grundbeløb. Hvis du ikke arbejder, vil du derfor få det fulde grundbeløb på 6.518 kr. (2021)/6.547 kr. (2022) om måneden.

Din ægtefælle/samlevers indkomst kan imidlertid have betydning for dit pensionstillæg. Udbetaling Danmark beregner dit pensionstillæg ud fra jeres samlede indkomst. Der ses dog bort fra 54 pct. af din ægtefælle/samlevers indkomst.

Se, hvordan du selv kan være med til at sikre, at du får det rette i folkepension hele året