Så meget får du i folkepension

Få overblik over satserne for folkepension i 2022.

Tabellen viser hvor meget du får i folkepension.
Som enlig modtager du grundløbet, som maksimalt kan være 6.547 kroner pr. måned før skat.
Som gift/samlevende modtager du grundbeløbet, som maksimalt kan være 6.547 kroner pr. måned før skat.
Som enlig modtager du pensionstillæg, som maksimalt kan være 7.472 kroner pr. måned før skat.
Som gift/samlevende modtager du pensionstillæg, som maksimalt kan være 3.800 kroner pr. måned før skat.
Som enlig modtager du folkepension, som maksimalt kan være 14.019 kroner pr. måned før skat.
Som gift/samlevende modtager du folkepension, som maksimalt kan være 10.347 kroner pr. måned før skat.
Som enlig modtager du ældrecheck, som er 18.600 kroner pr. år før skat. Formuegrænsen er 93.000 kroner.
Som gift/samlevende modtager I hver en ældrecheck, som er 18.600 pr. år før skat. Formuegrænsen er 93.000 kroner.
Du skal være opmærksom på, at dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du tjener over 348.700 kr. (2022) om året ved personligt arbejde, og det bortfalder helt, hvis du tjener mere end 610.100 kr. (2022).

Pensionstillæg

Hvis du og din eventuelle samlever har indkomster, kan dit pensionstillæg blive sat ned eller bortfalde.

Som folkepensionist har du et bundfradrag på 122.004 kr. om året. Bundfradraget gælder kun indkomst ved personligt arbejde. Det betyder, at de første 122.004 kr. du tjener om året, ikke påvirker dit pensionstillæg.

Bundfradraget har ikke betydning for dit grundbeløb.

Din personlige tillægsprocent

Din personlige tillægsprocent viser, hvor meget du kan få i tilskud og tillæg ved siden af din pension. Din tillægsprocent kan være mellem 0 og 100. Jo højere din tillægsprocent er, jo desto mere kan du få i tilskud. Du kan se din personlige tillægsprocent i de afgørelsesbreve, du modtager fra Udbetaling Danmark.

Vær opmærksom på, at tillægsprocenten kan ændre sig i løbet af året, hvis dit indkomstgrundlag, som din pension beregnes ud fra, ændres.

Læs, hvordan din personlige tillægsprocent beregnes på borger.dk.

Muligheder for økonomisk hjælp

Som pensionist, har du mulighed for at søge om en række økonomiske tillæg og ydelser, der kan bidrage til en del af dine udgifter til fx husleje, varme, tandpleje og medicin. Om du kan få disse tillæg og ydelser, og hvor meget du i så tilfælde kan få, afhænger af din økonomiske situation og din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst.

Se, hvad du som pensionist kan søge af økonomisk hjælp