Så meget får du i folkepension

Få overblik over satserne for folkepension i 2021.

Tabellen viser hvor meget du får i folkepension.
Som enlig modtager du grundløbet, som maksimalt kan være 6.518 kroner pr. måned før skat.
Som gift/samlevende modtager du grundbeløbet, som maksimalt kan være 6.518 kroner pr. måned før skat.
Som enlig modtager du pensionstillæg, som maksimalt kan være 7.335 kroner pr. måned før skat.
Som gift/samlevende modtager du pensionstillæg, som maksimalt kan være 3.707 kroner pr. måned før skat.
Som enlig modtager du folkepension, som maksimalt kan være 13.853 kroner pr. måned før skat.
Som gift/samlevende modtager du folkepension, som maksimalt kan være 10.225 kroner pr. måned før skat.
Som enlig modtager du ældrecheck, som er 18.400 kroner pr. år før skat. Formuegrænsen er 91.900 kroner.
Som gift/samlevende modtager I hver en ældrecheck, som er 18.400 pr. år før skat. Formuegrænsen er 91.900 kroner.
Du skal være opmærksom på, at dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis du tjener over 344.600 kr. (2021) om året ved personligt arbejde, og det bortfalder helt, hvis du tjener mere end 599.200 kr. (2021).

Din personlige tillægsprocent

Din personlige tillægsprocent viser, hvor meget du kan få i tilskud og tillæg ved siden af din pension. Din tillægsprocent kan være mellem 0 og 100. Jo højere din tillægsprocent er, jo mere kan du få i tilskud. Du kan se din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Vær opmærksom på, at tillægsprocenten kan ændre sig i løbet af året, hvis dit indkomstgrundlag, som din pension beregnes ud fra, ændres.

Læs hvordan din personlige tillægsprocent beregnes på borger.dk.

Muligheder for økonomisk hjælp

Som pensionist, har du mulighed for at søge om en række økonomiske tillæg og ydelser, der kan bidrage til en del af dine udgifter til fx husleje, varme, tandpleje og medicin. Om du kan få disse tillæg og ydelser, og hvor meget du i så tilfælde kan få, afhænger af din økonomiske situation og din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst.

Se, hvad du som pensionist kan søge af økonomisk hjælp