Så meget får du i folkepension

Få overblik over satserne for folkepension i 2024.

Så meget får du i folkepension i 2024

Fradragsbeløb 2024

Fradrag ved grundbeløb

I 2024 vil der ikke længere være nogen øvre grænse. Arbejdsindtægt (indkomst ved personligt arbejde) og andre skattepligtige indkomster modregnes ikke i grundbeløbet.

Fradrag ved pensionstillæg

Hvis du og din eventuelle samlever har indkomster (dvs. al skattepligtig indkomst ud over arbejdsindtægt og folkepension), kan dit/jeres pensionstillæg blive sat ned eller bortfalde. 

Fradrag ved pensionstillæg vil for enlige være 93.400 kr. For gifte/samlevende vil fradraget være 187.100 kr.

Din personlige tillægsprocent

Din personlige tillægsprocent viser, hvor meget du kan få i tilskud og tillæg ved siden af din pension. Din tillægsprocent kan være mellem 0 og 100. Jo højere din tillægsprocent er, jo desto mere kan du få i tilskud. Du kan se din personlige tillægsprocent i de afgørelsesbreve, du modtager fra Udbetaling Danmark.

Vær opmærksom på, at tillægsprocenten kan ændre sig i løbet af året, hvis dit indkomstgrundlag, som din pension beregnes ud fra, ændres.

Læs, hvordan din personlige tillægsprocent beregnes på borger.dk

Muligheder for økonomisk hjælp

Som pensionist, har du mulighed for at søge om en række økonomiske tillæg og ydelser, der kan bidrage til en del af dine udgifter til fx husleje, varme, tandpleje og medicin. Om du kan få disse tillæg og ydelser, og hvor meget du i så tilfælde kan få, afhænger af din økonomiske situation og din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst.

Se, hvad du som pensionist kan søge af økonomisk hjælp