Slår pengene til når du går på pension?

Omkring en fjerdedel af danskere i aldersgruppen 30-59 år sparer så lidt op til pension, at de som pensionister vil blive afhængige af en række supplerende sociale ydelser. Er du bekymret for, om det kan komme til at gælde dig, så læs her.

Din pensionsopsparing skal sikre, at der bliver en passende sammenhæng mellem indtægten før og efter pensionering. Det kræver, at du nogenlunde stabilt gennem hele dit arbejdsliv lægger penge til side.

Har du ikke nået at få sparet (nok) op til pension, kan det økonomiske spring fra månedsløn til pension blive en stor økonomisk omvæltning. Det viser tal fra en analyse fra ATP, hvor det fremgår, at omkring en fjerdedel af af danskerne i aldersgruppen 30-59 år, sparer så lidt op til pension, at de som pensionister vil blive afhængige af en række supplerende sociale ydelser.

Læs mere i ATP's analyse: Faktum 217: Sparer danskerne for meget eller for lidt op?

Er du lønmodtager?

Hvis du er lønmodtager og usikker på, om der er tilknyttet en arbejdsmarkeds- eller virksomhedspension til din ansættelse, så tjek din ansættelseskontrakt. Viser det sig, at du ikke har en pensionsordning, er det en god ide selv at oprette en, fx i et pensionsselskab eller i et pengeinstitut. Og vær opmærksom på, at din pensionsordning ikke kun skal sikre dig en god økonomi, når du bliver pensionist, men at den også sikrer dig økonomisk her og nu, hvis du mister din arbejdsevne.

Få gode råd om pension som lønmodtager

Er du selvstændig?

Hvis du er selvstændig, er du sikkert vant til at tage ansvar og klare tingene selv. Og det gælder også, når det kommer til pension. Som selvstændig sparer du ikke automatisk op til din pension, som mange lønmodtagere gør. En del selvstændige vælger at spare op i deres virksomhed, men det er ikke altid den bedste vej til en tryg økonomi som pensionist. For når virksomheden skal sælges, giver den måske ikke det overskud, som du forventer. Måske kan den slet ikke sælges. Her og nu kan en pensionsordning med en god forsikring give dig økonomisk tryghed, hvis du uheldet rammer, og du skulle miste din arbejdsevne.

Få overblik over, hvilke særlige muligheder du har for at spare op til pension som selvstændig

Er du uden for arbejdsmarkedet?

Hvis du fx er ledig eller førtidspensionist, så indbetaler du ikke til en arbejdsmarkedspension, men det betyder ikke, at du er forhindret i at spare op. Der er flere muligheder for at få lagt lidt til side alligevel.

Se, hvad du kan gøre med din pensionsopsparing, hvis du er uden arbejde

PensionsInfo

Få overblik over din nuværende opsparing på pensionsinfo.dk
Bemærk, at du skal have dit MitID klar for at se dine egne tal.