Hvornår kan du få folkepension?

Hvornår du kan få folkepension, afhænger af din fødselsdato. Se din folkepensionsalder og få overblik over, hvornår du skal søge folkepension – eller hvordan du kan udskyde den til senere.

Modellen viser hvornår du kan få folkepension beregnet efter hvornår du er født.
Er du født mellem 1. juli 1955 – 31. december 1962, kan du få folkepension, når du bliver 67 år.
Er du født mellem 1. januar 1963 – 31. december 1966, kan du få folkepension, når du bliver 68 år.
Er du født 1. januar 1967 eller senere, kan du få folkepension, når du bliver 69 år.
Bemærk dog, at pensionsalderen forventes at stige i takt med den gennemsnitlige forventede levealder.

Jo længere vi lever, jo højere bliver folkepensionsalderen

Folkepensionsalderen tilpasses ud fra den gennemsnitslige forventede levealder. Da alt tyder på, at vi lever længere og længere, er det forventeligt, folkepensionsalderen løbende vil blive forhøjet. 

Stigningen i levealderen vil betyde, at folkepensionsalderen hæves med et år hver femte år, indtil folkepensionsalderen er så høj, at man i gennemsnit får folkepension i omkring 15 år.

Første gang folkepensionsalderen blev reguleret i forhold til de forventede stigninger i levealderen, var i 2015. Det betød at folkepensionsalderen fra 2030 vil være 68 år i stedet for 67 år. I 2020 blev der foretaget endnu en regulering af folkepensionsalderen, hvilket betyder, at fra 2035 vil folkepensionsalderen være hævet til 69 år.

Hvor gammel bliver du – se din forventede levealder

Du skal selv søge om folkepension – du får den ikke automatisk

Du skal selv sørge for at få søgt folkepension, når du nærmer dig pensionsalderen. Du kan søge op til et halvt år før, du når folkepensionsalderen. Det er ekstra vigtigt at søge senest ved udgangen af den måned, hvor du når folkepensionsalderen, hvis du er berettiget til tillægsydelser til folkepensionen.

Læs også: Snart pensionist – søg folkepension i god tid

Mere i folkepension senere? 

Fortsætter du på jobbet efter pensionsalderen, og arbejder du årligt mere end 750 timer, er det værd at undersøge, om det kan være en fordel for dig at udskyde (opsætte) udbetalingen af folkepensionen. Den pension du udskyder, får du igen senere i form af et tillæg til folkepensionen.

Beslutter du dig for at du udskyde din folkepension, har du flere valgmuligheder i forhold til, hvordan den opsparede pension skal udbetales. 

Du kan vælge at få pensionen udbetalt som et tillæg til folkepensionen, så længe du lever.

Siden 1. januar 2018 har det endvidere været muligt at vælge enten at få den pension, du har udskudt, udbetalt som et engangsbeløb, når du går på pension, i rater over 10 år eller som en kombineret løsning, hvor en del af den optjente folkepension bliver udbetalt som en sumudbetaling når du går på pension og resten i rater over 10 år. 

Tjek om det er fordel for dig