De forskellige former for pension

Det kan være svært at finde ud af hvilken type pension, man skal vælge. Livrente, alderspension, ratepension - eller måske et mix?

""

Valget er typisk baseret på, hvilke ønsker og behov du har samt din skattesituation. Før du beslutter dig, bør du kontakte en pensionsrådgiver, der kan forklare om fordele og ulemper ved de forskellige pensionsformer.

Livrente

Livrente er en livsvarig pension, som sikrer dig løbende månedlige udbetalinger fra den dag, du går på pension og resten af livet. Med en livrente vil du kende din årlige indkomst, så længe du lever. 

Du kan trække indbetalingerne fra i skat og skal betale skat af udbetalingerne.

Ratepension

Ratepension er en pensionsordning, der udbetales i lige store rater (fx hver måned) i en nærmere aftalt periode på mindst 10 år og højst 30 år.

Du kan oprette en ratepension indtil 15 år efter, du har nået pensionsudbetalingsalderen

Hvornår du kan begynde at få udbetalt din ratepension, afhænger af, hvornår du er født, og hvornår din ratepension er oprettet. 

Du kan trække indbetalingerne fra i skat og skal betale skat af udbetalingerne.

En ratepension kan oprettes i enten et pengeinstitut eller i et pensionsselskab. Du kan oprette den selv som en privat ordning eller via din arbejdsgiver. Hvis den administreres af din arbejdsgiver, fratrækkes beløbet i din løn før skat.

Aldersopsparing (også kaldet aldersforsikring)

En aldersopsparing (pensionsselskaberne benytter betegnelsen 'Aldersforsikring') kan oprettes af dig privat i en bank eller via din arbejdsgiver.

Du kan ikke trække dine indbetalinger fra i skat. Til gengæld skal du ikke betale skat af dine udbetalinger.

Udbetalinger fra aldersopsparing indgår ikke i beregning af pensionstillæg .

Regler, som trådte i kraft 1. januar 2018, betyder, at du, udover at kunne vælge at få din aldersopsparing udbetalt som et engangsbeløb, nu også kan vælge, at lade den stå i op til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen eller få den udbetalt i deludbetalinger. 

Læs mere om reglerne for aldersopsparing

Kapitalpension

Kapitalpension er en pensionsordning, der udbetales som et engangsbeløb.

Kapitalpensionen blev afskaffet i 2013, og det er ikke længere muligt, at få fradrag.