PensionsInfo

Værktøjet, der gør det lettere at få overblik over udbetalinger og dækninger ved pension, sygdom og død.

Takket være et samarbejde mellem alle danske banker, sparekasser, pensionskasser, LD, Moderniseringsstyrelsen (Statens tjenestemænd) og pensions- og forsikringsselskaber, kan PensionsInfo give dig et samlet overblik over dine pensioner og tilknyttede forsikringer.

Med PensionsInfo får du overblik over

Pension

Se pensionsopsparinger og forventede udbetalinger, når du går på pension. Du har også mulighed for at beregne din fulde folkepension. Og du kan se, hvor meget dine årlige udbetalinger vil stige, hvis du vælger at trække dig tilbage senere. Du kan sammenligne alle resultaterne med din nuværende løn.

Mistet arbejdsevne

Se, hvor meget du, og eventuelt også dine børn, får udbetalt, hvis du mister din arbejdsevne. Få også overblik over, hvordan pengene vil blive udbetalt og hvor længe.

Ved død

Se hvad der udbetales - og til hvem, om dine børn er forsikret og hvornår forsikringerne ophører.

Visse kritiske sygdomme

Se, om du har forsikringsdækningen "Visse kritiske sygdomme" og i så fald, hvor meget du får udbetalt og hvordan. Du kan også tjekke om dine børn er omfattet af en forsikring ved "Visse kritiske sygdomme".

Sundhedsforsikring

Se om du er omfattet af en "Sundhedsforsikring" - via overenskomst, en arbejdsgiverrelateret pensionsordning eller privat - og hvis du er, så størrelsen af den sum du kan blive behandlet for, og hvem du skal kontakte for nærmere oplysninger og vejledning.

Se dine egne tal på PensionsInfo – husk, at du skal logge på med MitID