Rundt om din ATP

Du er sikkert helt med på, at du automatisk sparer op til ATP Livslang Pension via din arbejdsgiver. Men hvor meget ved du derudover om din ATP-pension? Vi har samlet konkrete tal, nyttige links og andre facts, der hurtigt gør dig klogere på din ATP, fx hvordan ATP sikrer, at der er pension til dig, så længe du lever - uanset hvor gammel du bliver.

PENSION

ATP er hele Danmarks pensionskasse, som forvalter en af Europas største pensionsformuer.

Gennem ansvarlige investeringer og stabile afkast er ATP Livslang Pension med til at sikre økonomisk grundtryghed til pensionisterne.

 

INVESTERINGER

Som en betydelig institutionel investor ejer ATP aktier i bl.a. en lang række danske selskaber og har som aktieejer mulighed for at påvirke og sparre med selskaberne. ATP bidrager dermed til at skabe rammerne for et velfungerende, dansk erhvervsliv og derigennem styrke dansk vækst og i alle dele af danske erhvervsliv, fra start-ups til store børsnoterede selskaber.

Med de kolossale klimaudfordringer verden står overfor, er det vigtigt at tænke bæredygtigt – ikke mindst som ansvarlig investor. I ATP betyder det, at der bl.a. er et særligt fokus på at støtte omstillingen fra sort til grøn produktion i de brancher og virksomheder, hvor det har størst samfundsmæssig betydning.

OMKOSTNINGER

Niveauet for omkostninger har direkte betydning for den fremtidige pension, og selv små omkostnings-forskelle kan over et langt opsparingsforløb have væsentlig betydning for, hvor meget man til sin tid vil få udbetalt i pension.

ATP afvejer derfor hele tiden omkostningerne i forhold til kvalitet og risiko, og overvejer om konkrete beslutninger er bæredygtige på lang sigt.

De årlige omkostninger på ATP Livslang Pension er blandt branchens absolut laveste.

RUNDT OM TALLENE

3.408 kr.
er det beløb, der årligt indbetales til din ATP - din arbejdsgiver bidrager med 2/3 og du med 1/3
17.700 kr.
er det beløb, en folkepensionist, som netop er gået på pension, i gennemsnit får udbetalt i ATP Livslang Pension om året
40 kr.
om året i administrationsomkostninger pr. medlem

Der bliver automatisk indbetalt ATP til dig, når du:

 • er lønmodtager og fyldt 16 år
 • arbejder i Danmark
 • arbejder mindst ni timer om ugen
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til kortvarigt arbejde i udlandet
 • modtager en række sociale ydelser (overførselsindkomst)
Gå til borger.dk

Det er frivilligt, hvis du:

 • er selvstændig erhvervsdrivende
 • modtager efterløn
 • modtager overgangsydelse
 • modtager fleksydelse
 • modtager førtidspension (tilkendt før 1. januar 2003)
 • modtager delpension
ATP for selvstændige

RUNDT OM MEDLEMMERNE

5,5 mio.
er med i pensionsordningen ATP Livslang Pension
90 pct.
af danskerne mellem 18 og 64 år indbetaler til ATP Livslang Pension
40 pct.
40 pct. af alle folkepensionister har kun offentlige pensioner og ATP Livslang Pension som pensionsindkomst

Artikler