Udskyd ATP Livslang Pension? Bliv klogere på mulighederne

Du vil få udbetalt din ATP Livslang Pension fra den dag, du når folkepensionsalderen – det sker helt automatisk. Men du kan også vælge at udskyde din pension fra ATP. Læs, hvordan du får overblik over, om det kan være en fordel for dig.

Vælger du at udskyde den, kan den blive forhøjet. Og du kan udskyde den, lige så mange gange du ønsker, helt frem til 10 år efter din folkepensionsalder – første gang 11 måneder før du når din folkepensionsalder. 

Hvem kan udskyde ATP Livslang Pension?

Hvorvidt du kan udskyde din pension eller ej, afhænger af, hvordan du får pensionen udbetalt.

  • Er din ATP Livslang Pension på mere end 3.200 kr. (2023) om året før skat, vil du få udbetalt din pension månedligt, så længe du lever. 
     
  • Er din ATP Livslang Pension på præcis/mindre end 3.200 kr. (2023) om året før skat, vil du få udbetalt din pension som et engangsbeløb.


Du kan udskyde din pension, hvis du får udbetalt den som en månedlig udbetaling eller som et engangsbeløb. Dog er der en enkelt undtagelse, som gælder for en mindre gruppe af ATP’s medlemmer: er du født i 1956 eller senere og endnu ikke har nået din folkepensionsalder, kan du ikke udskyde din pension, hvis du står til at få din pension udbetalt som et engangsbeløb. 

Tre måneder før du når folkepensionsalderen, vil du få et brev fra med beløbet på den pension, som ATP Livslang Pension forventer, at du vil få. 
 

Lige inden du får udbetalt din pension, vil du få endnu et brev med det præcise beløb, og her får du også at vide, om du får pensionen udbetalt månedligt, og dermed så længe du lever, eller om du vil få pensionen udbetalt som et engangsbeløb. 

Overvejer du at udskyde din pension?
– se, hvad det betyder for dig i kroner og øre

Ønsker du at udskyde din ATP Livslang Pension, vil din løbende pension blive reguleret ud fra en pensionssats. ATP opdaterer satsen hvert år ud fra den forventede gennemsnitslevealder og markedsrenten.

Prøv selv forskellige scenarier af ...

ATP tilbyder en beregner, som hurtigt kan give dig et konkret overblik over, hvor meget ATP forventer, at din pension vil forhøjes for hver måned, du måtte vælge at udskyde udbetalingen, efter du er nået folkepensionsalderen.

Vi anbefaler, at du selv afprøver forskellige scenarier. Det kunne fx være: Hvor meget vil jeg få udbetalt, hvis jeg vælger at udskyde min pension med to år og tre måneder i forhold til det, jeg vil kunne forvente at få udbetalt, hvis jeg vælger at starte udbetalingen, så snart jeg når folkepensionsalderen?

Bemærk, at du skal benytte MitID for at få adgang til ATPs beregner.

For og imod at udskyde ATP Livslang Pension 

Der er ikke noget entydigt svar på, om det er en fordel at udskyde pensionen fra ATP. Det afhænger bl.a. af din livssituation. 

Er det muligt at ændre sin beslutning, hvis man har udskudt sin ATP Livslang Pension?

Du kan løbende fortryde, at du har udskudt din udbetaling, og begynde at få pensionen udbetalt. 

Udbetalingen kan ske med op til seks måneders tilbagevirkende kraft fra den dato, du giver ATP besked.

Du igangsætter din ATP Livslang Pension samme sted på borger.dk, som du udskyder den. 

Har du fået udbetalt din pension som et engangsbeløb, er det ikke muligt at fortryde, idet hele pensionsbeløbet allerede er udbetalt.