Grundpensionen er væsentlig for de fleste pensionister – og helt afgørende for halvdelen

Se, hvor stor betydning grundpensionen har for pensionister i din kommune, og få indsigt i, hvem grundpensionen er helt afgørende for.

Selvom pensionister i stigende grad får udbetalt pensioner fra de pensionsordninger, som de og deres arbejdsgivere har indbetalt til i løbet af arbejdslivet, udgør grundpensionen (folkepension, ældrecheck, boligydelse, varmetillæg og ATP Livslang Pension) fortsat den største del af en pensionists samlede pensionsindkomst – i gennemsnit 76 pct.

Med andre ord: 3 ud af 4 kr. af folkepensionisters pensionsindkomster kommer fra grundpensionen. Det viser en analyse fra ATP.

Grundpensionen er væsentlig for de fleste

Med konklusionen om 3 ud af 4 kr. af pensionsindkomsten kommer fra grundpensionen, fastslås det i analysen, at grundpensionen er af væsentlig betydning for de fleste pensionister, og at den for omkring halvdelen er helt afgørende.

Selv i de mest velhavende kommuner, hvor arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner har været udbredt i relativt mange år, og hvor pensionsindbetalingerne i gennemsnit er de højeste, udgør grundpensionen i gennemsnit stadig over halvdelen af den enkelte pensionists pensionsindkomst.

I Rudersdal, Gentofte, Hørsholm, Furesø og Allerød, hvor grundpensionens betydning er mindst, kommer mellem 60 pct. og 64,7 pct. af pensionisternes pensionsindkomst fra deres grundpension.

I kommunerne Ikast-Brande, Morsø, Langeland, Læsø og Billund, hvor grundpensionen betyder mest, udgør den betydelige mere. Her kommer mellem 82,5 pct. og 83,7 pct. af pensionisternes pensionsindkomst fra grundpension.

Se, hvor meget grundpensionen betyder i din kommune

På kortet ses grundpensionens andel (vist i pct.) af folkepensionisternes pensionsindkomst i alle landets kommuner. Kommunerne er her inddelt i fem kategorier, som hver især repræsenterer 20 kommuner. Klik på din egen kommune og se grundpensionens andel af folkepensionisters pensionsindkomst, der hvor du bor.

Andelen af grundpension i pensionsindkomsten spænder vidt mellem kommunerne – fra 59,9 pct. i Rudersdal til 83,3 pct. på Langeland.

Kilde: Faktum, nr. 194, ATP: Selv i de rigeste kommuner kommer mere end halvdelen af indkomsten fra offentlige pensioner og ATP

Hvem betyder grundpensionen allermest for?

Lige omkring 35 pct. af alle folkepensionister har hverken en løbende udbetaling fra en individuel pensionsopsparing eller en arbejdsmarkedspension, og har dermed slet ingen anden pensionsindkomst end grundpensionen.

De 35 pct. består først og fremmest af enlige ældre kvinder, der har været hjemmegående og derfor ikke selv har sparet op til pension, lønmodtagere, der ikke har været omfattet af en arbejdsmarkedspension, selvstændige, der ikke har sparet op til pension, og personer, der i længere perioder, har modtaget overførselsindkomst.

Læs hele analysen i: Faktum nr. 213, ATP: 3 ud af 4 kroner kommer i dag fra det offentlige og ATP - i fremtiden forventes det at være 1 ud af 2 kroner