Mere i folkepension senere?

Fortsætter du på jobbet efter pensionsalderen, er det værd at undersøge, om det kan være en fordel for dig at udskyde din folkepension og og dermed få mere udbetalt senere. Fleksible regler for udbetaling giver dig flere muligheder. Få overblik her.

Fortsætter du med at arbejde (minimum 750 timer om året), efter du når folkepensionsalderen, kan du vælge at udskyde din folkepension og dermed optjene et ventetillæg.

Jo længere du udskyder din folkepension, jo mere kan du få udbetalt på et senere tidspunkt. 

Flere muligheder

Du kan også vælge at gå på pension i en periode og så vende tilbage i arbejde for at optjene en højere folkepension.

Du kan udskyde folkepensionen i op til ti år i alt og højst i to perioder, hvor du modtager folkepension i den mellemliggende periode.

Du skal selv søge om at udskyde pensionen

Din folkepension bliver ikke udskudt automatisk. Du skal søge om at udskyde den.

Du kan søge om at udskyde din folkepension op til et halvt år inden, du når folkepensionsalderen. Du kan også vente til det tidspunkt, hvor du ønsker at få udbetalt din folkepension.

Muligheder for udbetaling af udskudt folkepension 

Siden 1. juli 2018 har du haft mulighed for at vælge mellem tre måder at få udbetalt dit ventetillæg på:

  • Livsvarigt ventetillæg til din folkepension
  • 10-årigt forhøjet ventetillæg til din folkepension
  • Engangstillæg for dit grundbeløb og 10-årigt forhøjet ventetillæg til dit pensionstillæg

Reglerne gælder for de perioder, hvor du har haft din folkepension udskudt efter den 1. juli 2018. Ventetillæg, der er optjent før 1. juli 2018, vil altid blive udbetalt som et livsvarigt ventetillæg til din folkepension.

Hvornår skal du vælge?

Du behøver først at beslutte dig for hvilken af de tre ovennævnte måder, du ønsker at få dit ventetillæg udbetalt på, når du vil have din udskudte folkepension udbetalt. 

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan fortryde dit valg. 

Hvis du ikke selv vælger, hvordan du vil have dit ventetillæg udbetalt, bliver ventetillægget udbetalt som et livsvarigt ventetillæg til din folkepension, og du kan ikke efterfølgende vælge en anden ordning.

Hvornår kan det være en fordel at udskyde folkepensionen?

Det kan være svært at beregne, hvorvidt det er en fordel, at udskyde sin folkepension. Beregningen afhænger bl.a. af den forventede levetid, hvilke typer af pensionsordninger man i øvrigt har – og over hvor mange år de udbetales, ens partners indkomster og alder samt hvordan ens forbrug er nu og forventes at blive i fremtiden.

Nye regler! Arbejdsindkomst indgår ikke længere i beregning af din og din partners folkepension

Det er også vigtigt, at du undersøger, hvad der mest fordelagtigt, når arbejdsindkomsten ikke længere indgår i beregningen af grundbeløb og pensionstillæg (nye regler: 2023).

På borger.dk kan du selv foretage en vejledende beregning af, hvor meget du kan forvente at modtage i folkepension og ventetillæg, hvis du vælger at udskyde din folkepension og få den udbetalt på et senere tidspunkt. Udbetaling Danmark anbefaler, at man kontakter en privat rådgiver, som kan bidrage med at skabe overblik. Udbetaling Danmark kan kun vejlede om selve reglerne.

Yderligere indsigt

Læs også nyhedsbrevet Faktum: Flere og flere udskyder folkepensionen - og nye regler gør det mere attraktivt: