ATP har fremtidssikret ATP Livslang Pension

Når du indbetaler til ATP, optjener du ATP Livslang Pension. ATP Livslang Pension er en tillægspension, du får udbetalt, når du bliver folkepensionist – hver måned, så længe du lever. For dig, der har mere end 15 år til du når pensionsalderen, har ATP forbedret måden at investere på, så du kan forvente at se frem til en højere pension.

Du skal kunne regne med din ATP Livslang Pension hele livet. Uanset hvor længe du lever. ATP Livslang Pension har hidtil leveret historisk gode resultater, der har sikret pensionister en forudsigelig livslang pension. Og sådan skal det fortsat være. En ændring af ATP-loven (2022) har nu gjort det muligt at forbedre det eksisterende pensionsprodukt.

ATP’s pensionsprodukt

Er der mindre end 15 år til din folkepensionsalder investerer ATP 80 pct. af dine indbetalinger i sikre investeringer for, at vi kan give dig en garanteret livsvarig pension. De resterende 20 pct. investeres uden garanti, men med højere risiko for dermed løbende at kunne forhøje pensionen med bonus.

Det betyder altså, at det nye pensionsprodukt ikke har betydning for den måde, din ATP Livslang Pension investeres på.

ATP’s forbedrede pensionsprodukt

Er der mere end 15 år til din folkepensionsalder, er det 60 pct. af dine indbetalinger, der investeres sikkert.

20 pct. bliver investeret med en højere risiko for at få et højere forventet afkast, så du samlet set kan forvente at få en højere pension. Den pension, du får for disse 20 pct., vil derfor undervejs kunne svinge op og ned alt afhængig af investeringernes afkast.

Når der er 15 år eller mindre, til du når din folkepensionsalder, Begynder ATP at reducere din investeringsrisiko, så du kender din pension fuldt ud, når du til sin tid går på pension.

De sidste 20 pct. af dine indbetalinger investeres, ligesom ATP hidtil har gjort, for løbende at kunne forhøje din pension med bonus.

Hvad med din ATP Livslang Pension, når du går på pension?

Når du begynder at få udbetalt din ATP Livslang Pension, vil din pension ikke kunne falde – men den vil stadig kunne blive forhøjet med bonus.

ATP fremtidssikrer ATP Livslang Pension