Ledig – hvad sker der med pensionen?

Som ledig er det vigtigt, at du tager stilling til, hvad der skal ske med din pension og de forsikringer, der som regel er en del af den pensionsordning, du har haft via dit arbejde.

Hvis du bliver ledig, er det ikke kun din løn, der stopper – det gør dine indbetalinger til din arbejdsmarkedspension også. Så har du en arbejdsmarkedspension, er det en god idé, at du spørger dit pensionsselskab, din pensionskasse eller dit pengeinstitut, om de forsikringer, du har i din pension, fx ved kritisk sygdom, invaliditet og død, stadig dækker. Typisk fortsætter forsikringerne kun i en periode, efter at indbetalingerne er stoppet.

Du kan også undersøge, om du kan gøre noget for ikke at stå uden forsikringer i den periode, hvor du er arbejdsløs. Fx selv betale for forsikringerne.

ATP-bidrag - du sparer op, selvom du er ledig

Din pensionsopsparing går ikke helt i stå: Hvis du modtager dagpenge, mens du er ledig, indbetaler du automatisk dobbelt ATP-bidrag. Ordningen fungerer sådan, at du selv betaler 1/3, mens a-kassen betaler resten af bidraget. Det er a-kassen, der sørger for den samlede indbetaling til ATP.

Har du fået kontanthjælp med den højeste kontanthjælpssats i mere end seks måneder i sammenhæng, indbetaler du og din kommune automatisk ATP-bidrag. Du betaler 1/3 af bidraget, kommunen betaler resten.

Læs mere om arbejdsløshed og pension på borger.dk:

Obligatoriske Pensionsordning

Det er vigtigt at spare op til pension – også når du i en periode af dit liv modtager en ydelse fra det offentlige. 1. januar 2020 blev der oprettet en ny obligatorisk pensionsordning, som der vil blive indbetalt til når du modtager fx dagpenge, kontanthjælp eller førtidspension. 

Det er staten, der betaler bidragene til din pensionsordning, og dermed mærker du ikke selv på pengepungen, at du sparer op. Det sker helt automatisk.

Hvor meget der bliver indbetalt til din pensionsordning, afhænger af din ydelse. I 2020 blev der indbetalt et beløb, der svarer til 0,3 procent af din ydelse. Frem til 2030 stiger dette beløb hvert år. 

Det er ATP, der passer på din Obligatoriske Pensionsordning – og bidragene bliver en del af din ATP Livslang Pension. Du har ikke mulighed for at flytte pensionen til et andet pensionsselskab.  

Du får automatisk udbetalt pensionen, når du når folkepensionsalderen – og lige så længe, du lever. Du kan ikke få udbetalt pensionen før, selvom du fx er førtidspensionist, lider af en livstruende sygdom eller flytter til et andet land end Danmark.

Du kan finde mere information om din nye Obligatorisk Pension på borger.dk