Job i udlandet – hvad betyder det for dine pensioner?

Vælger du at tage job i udlandet nogle år, kan det få betydning for din pension – din ret til folkepension, din ATP samt dine øvrige pensionsopsparinger. Få overblik her.

Hvis du indtil nu har tjent dine penge i Danmark og så vælger at arbejde og bo i et andet land, fx Tyskland, er det i Tyskland, du vil optjene ret til pension. Det betyder, at det er den tyske stat, der sparer pension op på dine vegne i den periode, du bor og arbejder dér.

Når du engang går på pension, vil du have optjent ret til pension i både Danmark og Tyskland. Uanset om du er flyttet tilbage til Danmark til den tid eller ej, kan du få dansk folkepension – men du vil evt. få mindre udbetalt. Det vil afhænge af, hvor mange år du samlet set har boet i Danmark, når du går på pension.

Vender du fx tilbage fra Tyskland efter otte års arbejde, vil du fortsat have ret til fuld folkepension fra Danmark. Du kan som udgangspunkt tilbringe op til 10 år i udlandet, uden det får konsekvenser for din danske folkepension.

Hvor meget har jeg ret til fra ATP?

Når din arbejdsgiver har indbetalt ATP-bidrag for dig, har du optjent ret til ATP Livslang Pension. Hvor meget du engang vil få i pension fra ATP afhænger af, hvor meget der er blevet indbetalt for dig i løbet af dit arbejdsliv.

Tjek din ATP på borger.dk og se hvor meget du kan forvente at få udbetalt som pensionist.
Du skal have dit MitID ved hånden for at kunne logge på og se dine pensionsoplysninger.

Kan jeg indbetale til ATP, mens jeg arbejder i udlandet?

Om din arbejdsgiver kan fortsætte med at indbetale ATP-bidrag for dig, mens du arbejder i udlandet, afhænger af flere forhold: Fx hvor længe du arbejder i udlandet, hvilket land du arbejder i, og hvem du arbejder for.

Læs også Følger de sociale ydelser med jobbet i udlandet?

Få overblik over reglerne for at indbetale til ATP under arbejde i udlandet i ATP's vejledning.

Hvad betyder job i udlandet for dine øvrige pensioner?

Har du indbetalt til en arbejdsmarkedspension i Danmark, kan du vælge at fortsætte med det, mens du arbejder i udlandet. Det samme gælder, hvis du betaler til en privat pension her i landet. 

Hvis du ikke fortsætter indbetalingen, vil de forsikringer, der hører med, typisk holde op med at gælde efter et år.

Det er en god idé at kontakte dit pensionsselskab/din bank, hvis du har fået job i udlandet og betaler til en privat pensionsopsparing.

Få overblik over din pensionsopsparing på pensionsinfo.dk

Du skal have dit MitID ved hånden for at kunne logge på og se dine pensionsoplysninger.