Sådan sikrer ATP dig din livslange pension

ATP er sammen med folkepensionen med til at give dig økonomisk grundtryghed, fra du går på pension og resten af livet. Læs her, hvordan ATP arbejder for, at der er ATP Livslang Pension til dig, uanset hvor længe du lever.

Indbetaling

Har du et job på ni timer eller mere pr. uge, betaler du og din arbejdsgiver til din ATP Livslang Pension. Din arbejdsgiver betaler 2/3 af beløbet, mens du selv bidrager med den resterende 1/3. Man indbetaler også til ATP, hvis man er på overførselsindkomst, her er det staten der bidrager med 2/3 af beløbet. Er du på efterløn eller selvstændig vælger du selv, om man du vil spare op til ATP Livslang Pension.

Er du fuldtidsansat, indbetaler du og din arbejdsgiver tilsammen 3.408 kr. til ATP om året (2022). 

På borger.dk kan du tjekke, hvor meget du og din arbejdsgiver har indbetalt til ATP, og hvor meget du kan forvente at få udbetalt som pensionist.

Bemærk, at du skal have dit NemID/MitID ved hånden for at kunne se dine pensionsoplysninger.

Sådan investeres dine indbetalinger

– når der er 15 år eller mindre til din pensionsalder?

80 pct. af din indbetaling sørger ATP for at ’garantere’ med sikre investeringer. Det betyder, at ATP sørger for, at investeringerne er sammensat af værdipapirer, som beskytter ATP’s formue mod renteændringer, så ATP altid kan betale de pensioner, medlemmerne er blevet lovet. Den gennemsnitlige forrentning af alle de løfter, ATP har givet medlemmerne over tid på tværs af aldersgrupper, er på 3,4 pct.

20 pct., kaldet 'bonuspotentialet', investeres mere frit i aktier, ejendomme m.v. Disse investeringer bidrager til sikring af, at ATP Livslang Pension stiger i takt med priserne (inflationen) og dækker også levetidsforbedringerne (den gennemsnitlige levealder er stigende). Det vil sige, at kommende generationer vil kunne købe lige så meget for deres ATP Livslang Pension, som nuværende pensionister kan for deres pension fra ATP i dag.

Udbetaling

Udbetalingen af din ATP Livslang Pension begynder den dag, du bliver folkepensionist.
Nuværende pensionister kan i gennemsnit forvente at være på pension i ca. 20 år. I løbet af de første fire år på pension får de udbetalt det beløb, som de selv og deres arbejdsgiver har indbetalt. De resterende 16 år vil udelukkende komme fra ATP's afkast.

Hvor meget man får afhænger af, hvor meget man har indbetalt. Personer, der netop er gået på pension (2021), får i gennemsnit udbetalt 16.400 kr. om året før skat.

Læs mere om ATP Livslang Pension 
 

Jo senere på pension, jo højere ATP Livslang Pension

Vælger du at gå senere på pension, kan det være en fordel (afhængig af hvor meget du tjener) at udskyde din pension fra ATP. Pensionen forhøjes nemlig for hver måned, du udskyder den.

Læs mere om fordele og ulemper ved udskyde ATP Livslang Pension