Sådan sikrer ATP dig din livslange pension

ATP er sammen med folkepensionen med til at give dig økonomisk grundtryghed, fra du går på pension og resten af livet. Læs her, hvordan ATP arbejder for, at der er ATP Livslang Pension til dig, uanset hvor længe du lever.

Indbetaling

Har man et job på ni timer eller mere pr. uge, betaler man og ens arbejdsgiver til sin ATP Livslang Pension. Arbejdsgiveren betaler 2/3 af beløbet, mens man selv bidrager med den resterende 1/3. Man indbetaler også til ATP, hvis man er på overførselsindkomst, mens man som efterlønner eller selvstændig selv vælger, om man vil spare op til ATP Livslang Pension.

Hvis  man er fuldtidsansat, indbetaler man selv og ens arbejdsgiver tilsammen 3.408 kr. til ATP om året (2020). 

På borger.dk kan du tjekke, hvor meget du og din arbejdsgiver har indbetalt til ATP, og hvor meget du kan forvente at få som pensionist.

Bemærk, at du skal have dit NemID ved hånden for at kunne se dine pensionsoplysninger.

Hvad sker der med indbetalingerne?

ATP opdeler indbetalingerne i to:

  1. Den største del (80 pct.) sørger vi for at ’garantere’ med sikre investeringer. Det betyder, at vi sørger for, at investeringerne er sammensat af værdipapirer, som beskytter ATP’s formue mod renteændringer, så ATP altid kan betale de pensioner, medlemmerne er blevet lovet. Den gennemsnitlige forrentning af alle de løfter, ATP har givet medlemmerne over tid på tværs af aldersgrupper, er på 3,4 pct.
  2. Den mindste del (20 pct.), kaldet 'bonuspotentialet', investeres mere frit i aktier, ejendomme m.v. Disse investeringer bidrager til sikring af, at ATP Livslang Pension stiger i takt med priserne (inflationen) og dækker også levetidsforbedringerne (den gennemsnitlige levealder er stigende). Det vil sige, at kommende generationer vil kunne købe lige så meget for deres ATP Livslang Pension, som nuværende pensionister kan for deres pension fra ATP i dag.

Udbetaling

Udbetalingen af ens ATP Livslang Pension begynder den dag, man bliver folkepensionist – og består altså dels af de garanterede pensioner (80 pct.), dels af bonustilskrivningerne (20 pct.).

Nuværende pensionister kan i gennemsnit forvente at være på pension i ca. 22 år. I løbet af de første syv år på pension får de udbetalt det beløb, som de selv og deres arbejdsgiver har indbetalt (inkl. inflation). De resterende 15 år vil udelukkende komme fra ATP's afkast.

Hvor meget man får afhænger af, hvor meget man har indbetalt. personer, der netop er gået på pension, får i gennemsnit udbetalt 16.400 kr. om året før skat.

Læs mere om ATP Livslang Pension 

Jo senere på pension, jo højere ATP Livslang Pension

Vælger man at gå senere på pension, kan det være en fordel (afhængig af hvor meget man tjener) at udskyde sin pension fra ATP. Pensionen forhøjes nemlig for hver måned man udskyder den.

Læs mere om fordele og ulemper ved udskyde ATP Livslang Pension