Sådan sikrer ATP dig din livslange pension

ATP er sammen med folkepensionen med til at give dig økonomisk grundtryghed, fra du går på pension og resten af livet. Læs her, hvordan ATP arbejder for, at der er ATP Livslang Pension til dig, uanset hvor længe du lever.

Indbetaling

Har du et job på ni timer eller mere pr. uge, betaler du og din arbejdsgiver til din ATP Livslang Pension. Din arbejdsgiver betaler 2/3 af beløbet, mens du selv bidrager med den resterende 1/3. Man indbetaler også til ATP, hvis man er på overførselsindkomst, her er det staten der bidrager med 2/3 af beløbet. Er du på efterløn eller selvstændig vælger du selv, om man du vil spare op til ATP Livslang Pension.

Hvor meget du og din arbejdsgiver afhænger af, hvilken sats, du hører under. Der findes A-, B-, C-, D-, E og F-satser. De fleste ATP hører under A-satsen, hvor den samlede indbetaling pr. måned i 2024 er på på 297 kr. om måneden.

De fleste ATP-medlemmer er på A-sats. Ud over A-satsen findes også B-,C-, D-, E- og F-satser. 

Tjek ATP-satser i offentlig virksomhed

Tjek ATP-satser i privat virksomhed

På borger.dk kan du også tjekke, hvor meget du og din arbejdsgiver har indbetalt til ATP, og hvor meget du kan forvente at få udbetalt som pensionist.

Bemærk, at du skal have dit MitID ved hånden for at kunne se dine pensionsoplysninger.

Sådan investeres dine indbetalinger

– når der er 15 år eller mindre til din pensionsalder?

80 pct. af din indbetaling sørger ATP for at ’garantere’ med sikre investeringer. Det betyder, at ATP sørger for, at investeringerne er sammensat af værdipapirer, som beskytter ATP’s formue mod renteændringer, så ATP altid kan betale de pensioner, medlemmerne er blevet lovet. Den gennemsnitlige forrentning af alle de løfter, ATP har givet medlemmerne over tid på tværs af aldersgrupper, er på 3,4 pct.

20 pct., kaldet 'bonuspotentialet', investeres mere frit i aktier, ejendomme m.v. Disse investeringer bidrager til sikring af, at ATP Livslang Pension stiger i takt med priserne (inflationen) og dækker også levetidsforbedringerne (den gennemsnitlige levealder er stigende). Det vil sige, at kommende generationer vil kunne købe lige så meget for deres ATP Livslang Pension, som nuværende pensionister kan for deres pension fra ATP i dag.

Udbetaling

Hvor meget man får afhænger af, hvor meget man har indbetalt. Personer, der i 2022 er gået på pension som 67-årig, får i gennemsnit udbetalt 19.000 kr. om året før skat.

De månedlige udbetalinger fra ATP Livslang Pension starter den dag man bliver folkepensionist og fortsætter resten af livet. Og hvad betyder 'resten af livet' så? 

Et eksempel:

En pensionist, født i 1955, der har indbetalt til ATP Livslang Pension hele sit arbejdsliv, er gået på pension som 67-årig i 2022. 

Denne pensionist kan forvente, at være på pension i 20 år (for nogle varer pensionslivet kortere og for andre længere - de 20 år er et gennemsnitstal)

  • Efter ca. 4 år på pension har pensionisten fået sine egne indbetalinger til ATP Livslang Pension udbetalt som pension
  • Efter ca. 6 år har pensionisten fået sine indbetalinger til ATP Livslang Pension udbetalt som pension igen inkl. inflation (realværdigkorrigeret) 
  • De resterende ca. 14 års pensionsudbetalinger fra ATP Livslang pension stammer fra ATP's investeringsafkast

Det vil sige, at 80 pct. af pensionsudbetalingerne fra ATP Livslang Pension kommer fra afkastet af ATP’s investeringer, mens 20 pct. kommer fra de månedlige beløb, som pensionisten selv, og dennes arbejdsgiver, har indbetalt i løbet af arbejdslivet.

Læs mere om ATP Livslang Pension 
 

Jo senere på pension, jo højere ATP Livslang Pension

Vælger du at gå senere på pension, kan det være en fordel (afhængig af din indtægt) at udskyde din pension fra ATP. Pensionen forhøjes nemlig for hver måned, du udskyder den.

Læs mere om fordele og ulemper ved udskyde ATP Livslang Pension