Pension fra ATP - så længe du lever

ATP Livslang Pension er et tillæg til folkepensionen, som du som folkepensionist får udbetalt, så længe du lever.

Næsten hele den danske befolkning er med i pensionsordningen ATP Livslang Pension. Mere end 5 mio. Dermed er ATP Livslang Pension den største supplerende pensionsordning i Danmark. 

ATP-pensionen er et tillæg til folkepensionen, som du som folkepensionist får udbetalt, så længe du lever. Det vil sige, at du har ret til at få pension, fra du når folkepensionsalderen og resten af dit liv - uanset hvor gammel du bliver.

For omkring 35 pct. af alle folkepensionister er ATP den eneste pensionsindtægt ud over deres offentlige pensioner. 

Læs, hvordan ATP sikrer din ATP Livslang Pension

Hvor meget indbetaler du til ATP?

Næsten alle indbetaler til ATP Livslang Pension, og det er din arbejdsgiver eller staten, der indbetaler for dig. Du betaler også, selvom du ikke arbejder. 

Er du fuldtidsansat (og på A-sats) indbetaler du og din arbejdsgiver tilsammen 297 kr. til din ATP om måneden (2024) - din arbejdsgiver betaler 2/3 af beløbet hver måned, mens du selv betaler 1/3. Beløbet til ATP trækkes automatisk via din løn.

De fleste ATP-medlemmer er på A-sats. Ud over A-satsen findes også B-,C-, D-, E- og F-satser. 

Tjek ATP-satser i offentlig virksomhed

Tjek ATP-satser i privat virksomhed

Der bliver betalt, når du:

 • er lønmodtager
 • er fyldt 16 år
 • arbejder i Danmark
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til kortvarigt arbejde i udlandet
 • arbejder mindst 9 timer om ugen
 • modtager en række sociale ydelser (overførselsindkomst)
Gå til borger.dk

Det er frivilligt, hvis du:

 • er selvstændig erhvervsdrivende
 • modtager efterløn
 • modtager overgangsydelse
 • modtager fleksydelse
 • modtager førtidspension (tilkendt før 1. januar 2003)
 • modtager delpension
ATP for selvstændige

Hvornår får du udbetalt din pension fra ATP?

Din pension bliver automatisk udbetalt, når du når folkepensionsalderen. ATP sender dig et brev to til tre måneder før. I brevet kan du læse, hvor meget du vil få, og hvordan din pension bliver udbetalt.

Hvor ofte får du din pension fra ATP udbetalt?

Du får enten pengene udbetalt som et engangsbeløb eller en månedlig udbetaling. Det er størrelsen af din ATP Livslang Pension, som afgør, hvordan du får den udbetalt:

 • Er din ATP Livslang Pension på mere end 3.300 kr. (2024) om året før skat, vil du få udbetalt din pension månedligt, så længe du lever.
 • Er din ATP Livslang Pension på eller mindre end 3.300 kr. (2024) om året før skat, bliver den udbetalt som et engangsbeløb.
 • Din udbetaling kan ændre sig fra et engangsbeløb til månedlig udbetaling, hvis du indbetaler flere ATP-bidrag eller udskyder og dermed forhøjer din pension.

Læs om fordele og ulemper ved at udskyde din ATP Livslang Pension