Pensionist

Selv om du er gået på pension og får udbetalt folkepension, ATP Livslang Pension og måske også pension andre steder fra, så er der stadig en del, du skal holde øje med. Se, hvad du skal være særlig opmærksom på i løbet af året – og hvad du skal gøre, hvis din økonomi pludselig ændrer sig.

Pensionist, får du, hvad du har ret til?

Der er meget at holde styr på, når man er gået på pension. Se, hvad du skal have tjek på

  • Forskudsopgørelsen – får du, hvad du har ret til?
  • Efterreguleringen – fik du den rette pension sidste år?
  • Pensionerne – bliver de udbetalt i rigtig rækkefølge?
Tjeklisten er længere, se den hele

Hvis livet på pension sættes på pause

Vælger du, at vende tilbage i job, er der en del, du skal tage stilling til. Tjek følgende

  • Mere i Folkepension senere - er det en fordel for dig?
  • Skal du udskyde din ATP Livslang Pension - og få mere udbetalt senere?
  • Arbejder du timer nok til at få seniorpræmie?
Se hele tjeklisten

Artikeloversigt