Hvem skal tage sig af dig, hvis du engang ikke selv kan?

Har du overvejet, hvem der skal tage over, hvis du engang i fremtiden mister evnen til selv at varetage dine personlige og økonomiske forhold? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det bliver én, du selv ønsker.

En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål.

Selvom du opretter en fremtidsfuldmagt nu, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis du en dag bliver så syg, at du får behov for, at en anden overtager ansvaret for din personlige og økonomiske forhold. 

Hvornår kan du oprette en fremtidsfuldmagt?

Du kan oprette en fremtidsfuldmagt fra den dag, du fylder 18 år og i juridisk forstand kan ”handle fornuftsmæssigt”.

Det betyder, at du skal være i stand til at forstå konsekvenserne af oprettelsen. Det er fx ikke muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man er under værgemål.

Hvem kan du give en fremtidsfuldmagt?

Du kan som udgangspunkt vælge lige, hvem du vil som fremtidsfuldmægtig. Bliver det nødvendigt at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, må den person, du har udpeget (fremtidsfuldmægtigen) dog ikke være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Du kan godt vælge at have flere fremtidsfuldmægtige. Du kan fx udpege én til at træffe beslutninger om økonomi og en anden til at varetage beslutninger om personlige forhold som pleje og omsorg.

Inden du udpeger din fremtidsfuldmægtige, bør du orientere og inddrage vedkommende i dine overvejelser. På den måde sikrer du, at han/hun har både evne og vilje til at påtage sig opgaven.

Der vil også være mulighed for at indsætte en fremtidsfuldmægtig nr. 2, som vil kunne tage over, hvis dit første valg af fremtidsfuldmægtig til sin tid ikke skulle være i stand til at varetage opgaven.

Hvordan opretter du en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt oprettes i to trin.

Du opretter først din fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Her indtaster du dine oplysninger i fuldmagten, som du finder på en selvbetjeningsløsning og underskriver digitalt med dit MitID.

Opret din fremtidsfuldmagt på Digital Tinglysning.dk

Dernæst skal du møde personligt op hos en notar i byretten og vedkende dig fremtidsfuldmagten.
På Domstolsstyrelsens hjemmeside kan du få overblik over, hvilken byret der ligger tættest på dig.

Notaren kontrollerer din identitet og sikrer, at oprettelsen af fremtidsfuldmagten er dit eget ønske, og at du fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten.

Når du vedkender dig fremtidsfuldmagten for notaren, skal du samtidig betale en retsafgift på 300 kr. 

Er du fritaget fra digital post, kan Familieretshuset hjælpe dig med at oprette din fremtidsfuldmagt. Du kan kontakte Familieretshuset på telefon 72 56 70 00 for at aftale et møde.

Hvis du ikke har mulighed for at møde op hos notaren, kan notaren komme hjem til dig (eller på hospital).

Har du brug for rådgivning?

Hvis du har brug for rådgivning om, hvad fremtidsfuldmagten skal indeholde, og hvordan den bør formuleres, kan du søge hjælp hos en advokat. 

Hvordan bliver din fremtidsfuldmagt sat i kraft?

Så længe du (som fuldmagtsgiver) selv er i stand til at varetage dine forhold, ligger fremtidsfuldmagten passiv i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Bliver der behov for at sætte fuldmagten i kraft, er det din(e) fremtidsfuldmægtig(e) – eller efter omstændighederne dig selv – der skal bede Familieretshuset om at gøre det.

Efterfølgende tilsyn

Ud over at være myndigheden, som sætter fremtidsfuldmagten i kraft, fører Familieretshuset også et overordnet tilsyn, efter fremtidsfuldmagten er sat i kraft. Det betyder, at Familieretshuset vil kunne gribe ind, hvis man bliver opmærksom på forhold, der kan være i modstrid med fuldmagtsgiverens interesser.  

Læs mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshuset.dk