Har du fået for lidt eller for meget i folkepension?

Din pension bliver gjort op en gang om året, når årsopgørelsen fra Skattestyrelsen er klar. Det betyder, at Udbetaling Danmark beregner, om du har fået det i pension året før, som du har ret til. Se videoen og læs mere.

Start med at se videoen fra Udbetaling Danmark 

Når Udbetaling Danmark har gjort din pension op, sender de dig opgørelsen. Det sker normalt omkring maj/juni.

Opgørelsen viser, at du enten

  • har fået den pension, som du havde ret til det foregående år 
  • har fået for lidt i pension det foregående år, og derfor skal have pension udbetalt

eller

  • har fået for meget i pension det foregående år, og derfor skal betale penge tilbage. Du skal dog kun betale pension tilbage, hvis du har fået mere end 249 kr. for meget i pension.

Viser opgørelsen, at du fik, hvad du havde ret til det foregående år – det gælder de fleste – behøver du ikke gøre noget.

OBS!

Pensionister, der har selvstændig virksomhed eller som har en ægtefælle/samlever, som er selvstændig, samt pensionister, der bor i udlandet, modtager deres opgørelse i løbet af september.

Har du fået for lidt i pension?

Hvis du skal have pension udbetalt, kan du i opgørelsen fra Udbetaling Danmark se, hvornår du får pengene udbetalt. Tjek dog altid, om indkomstoplysningerne i brevet er rigtige. Er de ikke det, skal du kontakte Udbetaling Danmark inden den frist, som er nævnt i brevet.

Har du fået for meget i pension?

Viser opgørelsen, at du skal betale pension tilbage, så tjek om indkomstoplysningerne i brevet er korrekte. Er de ikke det, skal du kontakte Udbetaling Danmark inden den frist, som er nævnt i brevet.

Er indkomstoplysningerne i brevet derimod korrekte, kan du enten vælge:

•    at betale med betalingskort eller MobilePay på www.borger.dk/betal. Her kan du også oprette en afdragsordning

eller

•    betale beløbet via den indbetalingskode, du modtager inden for 5 hverdage.

Udbetaling Danmark sender op til tre breve med en indbetalingskode. 

Hvis du ikke betaler eller opretter afdragsordning på borger.dk eller betaler via indbetalingskoden, beregner Udbetaling Danmark, hvordan du skal betale beløbet tilbage. Her ser de på dine økonomiske forhold, bl.a. indkomster, udgifter og formue. Det vil du få et brev om.

Læs mere om opgørelse af folkepension på borger.dk.

Du kan være med til at sikre, at du får det rigtige i pension

Udbetaling Danmark beregner din pension ud fra oplysninger, som du giver. Derfor kan du være med til at sikre, at du får den rigtige pension i løbet af året, så du ikke skal betale tilbage, når Udbetaling Danmark gør pensionen op. 

Når Udbetaling Danmark gør din pension op, sammenholder de dine oplysninger med Skattestyrelsens oplysninger. Hvis oplysningerne ikke er ens, kan det være, at du skal betale pension tilbage. 

For at undgå at skulle betale (eller have pension tilbage) er det vigtigt, at du tjekker oplysningerne i din forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen – og retter dem, hvis de ikke stemmer.

Ændrer din indkomst sig i løbet af året, skal du huske at give Skattestyrelsen besked. Det kan fx være fordi, du eller din partner har modtaget en arbejdsgiverpension, som ikke automatisk er blevet registreret, eller fordi en af jer har haft kapitalindkomster, som ikke er med på forskudsopgørelsen, fx renter eller aktieudbytte.

Du kan enten selv rette dine oplysninger på Skattestyrelsens hjemmeside eller kontakte Skattestyrelsen pr. telefon

Ret din forskudsopgørelse på Skattestyrelsens hjemmeside