Tjekliste – til dig der fortsætter på jobbet

Har du planer om at fortsætte med at arbejde efter du når pensionsalderen? Selvom du bliver på jobbet, er der en del, du skal tage stilling til. Få overblik over, hvad du skal have styr på.

Tjek...

Folkepension

Du kan udskyde udbetalingen af din folkepension til et tidspunkt efter du er nået folkepensionsalderen, hvis du fortsætter med at arbejde (minimum 750 timer om året). Jo længere du udskyder den, jo mere kan du få udbetalt på et senere tidspunkt, men du skal huske at søge om det. Du kan tidligst søge et halvt år inden du når folkepensionsalderen. 

Du kan også vente med at søge til det tidspunkt, hvor du vil have din folkepension udbetalt. Det er dog en god ide at læse mere om reglerne, og hvilken betydning det kan have for dig, hvis du venter med at søge om udskudt pension på et senere tidspunkt end folkepensionsalderen.

Mere i folkepension senere? Tjek om det er en fordel for dig

ATP Livslang Pension

Du kan udskyde udbetalingen af ATP Livslang Pension, helt frem til du runder 75 år – den forhøjes for hver måned, du udskyder den, og du kan udskyde den så mange gange, du ønsker.

Se fordele og ulemper og blive klogere på reglerne

Seniorpræmie

Seniorpræmie er et skattefrit engangsbeløb på 30.000 kr.

Du er berettiget til seniorpræmie, hvis du er født i 1954 eller senere og fortsætter med at arbejde tolv måneder efter folkepensionsalderen.

Du kan være berettiget til seniorpræmie både som lønmodtager og som selvstændig erhvervsdrivende. 

Se, hvordan du kan få seniorpræmie
Skattefri præmie

Du kan optjene ret til en skattefri præmie, hvis du arbejder i den periode, du ellers kunne få efterløn. Din a-kasse kan oplyse dig nærmere om fordelene ved at arbejde efter at have udskudt efterlønnen.

Tjek reglerne for skattefri præmie på borger.dk:

Gå til borger.dk
A-kasse

Du bliver automatisk udmeldt af din a-kasse, når du når pensionsalderen – også selv om du fortsætter med at arbejde.

Ønsker du fortsat, at være medlem af din a-kasse, efter du er du er nået folkepensionsalderen, kan du melde din ind som seniormedlem. Seniormedlemmer har adgang til den samme vejledning til jobsøgning som andre medlemmer, men kan ikke modtage dagpenge.

Vi anbefaler

Vi håber, at dit tjek har givet dig et overblik, som fjerner eventuelle bekymringer.

Har det vist sig, at der er ting, som du endnu ikke har taget stilling eller ikke har overblik over, anbefaler vi dig, at søge mere viden.  Her på pensionforalle.dk har vi samlet viden til livet på pension, som kan give inspiration til, hvordan du kan få opfyldt de ønsker, du har for dit liv som pensionist.

Hent inspiration under temaet På pension

Det er også en god ide, at tage en snak med dit pensionsselskab, som vil kunne anvise forskellige muligheder, i forhold til hvordan du får mest ud af din pensionsopsparing.

Find ud af mere

Få inspiration til, hvordan du planlægger dit liv som pensionist, så du ved, hvad du kan glæde dig til, når du forlader arbejdslivet – og hvordan du bedst holder dig sund og rask.

Hent inspiration under temaet Snart på pension