Sådan er du med til at sikre, at du får det rette i folkepension hele året

Retter du din forskudsopgørelse, eller giver du Udbetaling Danmark besked, hvis din indkomst ændrer sig i løbet af året, er du med til at sikre, at du får det rigtige i folkepension.

Derfor er oplysningerne i din forskudsopgørelse så vigtige

Hvis du får pension hele kalenderåret, og din livssituation ikke ændrer sig i årets løb bruger Udbetaling Danmark tallene fra din forskudsopgørelse til at beregne din folkepension.

Det er derfor vigtigt, at du indsætter de nye oplysninger i din forskudsopgørelse, hvis din indkomst ændrer sig i løbet af året.

Det sikrer, at du fortsat får den folkepension, du har ret til – og dermed undgår at skulle betale folkepension tilbage.

Hver gang, du retter i din forskudsopgørelse, beregner Udbetaling Danmark automatisk din pension på ny. Hvis ændringerne betyder, at din folkepension (og eventuelle tillæg) bliver sat op eller ned, får du besked fra Udbetaling Danmark.

Se, hvilke indtægter der har indflydelse på størrelsen af din folkepension 

Er du netop blevet pensionist eller har din situation ændret sig?

Er du blevet, eller bliver du pensionist i årets løb, eller ændrer din livssituation sig på anden vis, skal du huske at oplyse om ændringerne til Udbetaling Danmark. Det kan fx være, hvis du bliver enlig, flytter sammen med en kæreste eller gifter dig.

Udbetaling Danmark vil herefter beregne din folkepension ud fra oplysningerne om din nye situation. Dermed kan du sikre, at du får det rigtige i pension resten af året – hvad enten du er berettiget til mere eller mindre. Se, hvornår du skal give Udbetaling Danmark direkte besked på borger.dk.

Tjek din forskudsopgørelse, så snart den er klar i november

Skattestyrelsen åbner for din forskudsopgørelse for det kommende år i løbet af november, og her er det vigtigt, at du tjekker den straks.

Forskudsopgørelsen viser nemlig, hvilke oplysninger Skattestyrelsen, og dermed også Udbetaling Danmark, har om dine forventede indtægter for det nye år.

Forskudsopgørelsen ligger i din skattemappe på skat.dk

Er oplysningerne i forskudsopgørelsen korrekte, skal du ikke gøre noget. Hvis oplysningerne derimod er forkerte, er det vigtigt, at du retter dem med det samme. Oplysningerne er afgørende for, hvad du får udbetalt i folkepension og evt. sociale ydelser det kommende år.

Ud over risikoen for at skulle betale pension tilbage senere, hvis oplysningerne om din indkomst er sat for lavt, kan det også have konsekvenser, hvis tallene for din indkomst er sat for højt.

Er du fx berettiget til ældrecheck, er det særlig vigtigt, at tallene i din forskudsopgørelse er rigtige fra årets start, da langt de fleste modtager den årlige ældrecheck allerede i slutningen af januar.

Tjek din forskudsopgørelse 

Dette link går til skat.dk. Bemærk, at du skal bruge MitID for at se og rette dine oplysninger.

Har du ikke MitID, kan du enten ringe til Skattestyrelsens kundecenter på telefon: 7222 2828, eller henvende dig på Borgerservice i din kommune, hvor de vil kunne udskrive din forskudsopgørelse.