Folkepensionist – se hvad du kan søge af økonomisk hjælp

Er du pensionist, har du mulighed for at søge om en række økonomiske tillæg og ydelser, der kan bidrage til en del af dine udgifter til fx husleje, varme, tandpleje og medicin. Måske kan du også få ældrecheck. Det afhænger af din økonomiske situation og din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst. Få overblik her.

Personligt tillæg

Hvis du er særligt vanskeligt stillet økonomisk, kan du søge om et personligt tillæg. Du skal søge om det hos din kommune via borger.dk.

Kommunen ser helt konkret på dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter samt nødvendige udgifter.

Læs mere om personligt tillæg på borger.dk.

Gå til borger.dk
Personlig tillægsprocent

Din personlige tillægsprocent viser, hvor meget du er berettiget til at få i tilskud og tillæg ved siden af din pension. Din personlige tillægsprocent bruges til at beregne:

- Hvor meget du evt. kan få i varmetillæg og ældrecheck

- Hvor meget du evt. kan få i helbredstillæg

Din tillægsprocent kan være mellem 0 og 100. Jo højere din tillægsprocent er, jo mere er du berettiget til at få i tilskud.

Udbetaling Danmark fastsætter din personlige tillægsprocent, når de beregner din pension. Tillægsprocenten kan ændre sig i løbet af året, hvis dit indkomstgrundlag, som din pension beregnes ud fra, ændres. Du kan se din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Læs mere på borger.dk om den personlige tillægsprocent og hvordan den beregnes.

Gå til borger.dk
Ældrecheck

Som folkepensionist kan du være berettiget til ældrecheck. Om du kan få, og hvor meget du i så fald vil få, afhænger af din personlige tillægsprocent (se afsnittet ’Personlig tillægsprocent’) samt af hvad du pr. 1. januar har stående i likvid formue. Når Udbetaling Danmark vurderer din likvide formue, ser de på, hvad du har af indestående i dit pengeinstitut, kontanter, værdipapirer, nedsparingslån m.v.

Du vil som hovedregel få udbetalt ældrechecken automatisk, hvis du opfylder betingelserne.

Ældrechecken bliver udbetalt én gang om året. Beløbet indsættes på din NemKonto som en del af din folkepension. De fleste modtager den årlige ældrecheck den sidste hverdag i januar.

Læs om ældrechecken på borger.dk.

Gå til borger.dk
Boligydelse

Som folkepensionist kan du søge om boligstøtte til en leje-, andels- eller ejerbolig. Boligstøtte til andels- og ejerboliger udbetales som lån. Hvor meget du kan få i boligstøtte kommer bl.a. an på:

- Din husleje, når udgift til fx el, vand og varme er trukket fra

- Hvor mange kvadratmeter boligen er

- Hvor mange, der bor i boligen

- Indkomst og formue for alle, der bor i boligen

Boligstøtte søges via borger.dk

Læs mere om boligydelse på borger.dk.

Gå til borger.dk
Varmetillæg

Som folkepensionist kan du søge om hjælp til varmeregningen. Du vil ikke få dækket alle dine varmeudgifter, men en del af dem. Desuden er der et maksimum for, hvor stor en varmeudgift, du kan få varmetillæg til. Endelig afhænger varmetillæggets størrelse af din personlige tillægsprocent (se afsnittet ’Personlig tillægsprocent’).

Bemærk, at du skal vedhæfte dine varmeregnskaber for de sidste tre år i ansøgningen, når du søger om varmetillæg. Varmetillægget vil blive udbetalt hver måned sammen med din folkepension.

Læs mere om varmetillæg på borger.dk.

Gå til borger.dk
Helbredstillæg

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven. Det almindelige helbredstillæg dækker op til 85 pct. af dine egne udgifter.

Du kan også – efter forudgående ansøgning – få et udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling. Det udvidede helbredstillæg dækker op til 85 pct. af den faktiske pris.

Bemærk, at hvis din kommune har indgået en prisaftale i forhold til den hjælp, du søger om, kan du kun få dækket op til 85 pct. af den pris, der er aftalt i prisaftalen.

Du kan søge om et personligt tillæg til at dække den del af udgiften, du selv skal betale.

Dit helbredstillæg beregnes herefter i forhold til, hvor stor din personlige tillægsprocent er (se afsnittet ’Personlig tillægsprocent’) samt din likvide formue, som omfatter dit indestående i pengeinstitut, kontanter, værdipapirer, nedsparingslån m.v.

Du betaler ikke skat af helbredstillæg.

Læs mere om helbredstillæg på borger.dk.

Gå til borger.dk