Folkepensionist – se hvad du kan søge af økonomisk hjælp

Er du pensionist, har du mulighed for at søge om en række økonomiske tillæg og ydelser, der kan bidrage til en del af dine udgifter til fx husleje, varme, tandpleje og medicin. Måske kan du også få ældrecheck. Det afhænger af din økonomiske situation og din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst. Få overblik her.

Personligt tillæg

Hvis du er særligt vanskeligt stillet økonomisk, kan du søge om et personligt tillæg. Du skal søge om det hos din kommune via borger.dk.

Kommunen ser helt konkret på dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter samt nødvendige udgifter.

Læs mere om personligt tillæg på borger.dk
Personlig tillægsprocent

Din personlige tillægsprocent viser, hvor meget du er berettiget til at få i tilskud og tillæg ved siden af din pension. Din personlige tillægsprocent bruges til at beregne:

  • Hvor meget du evt. kan få i varmetillæg og ældrecheck
  • Hvor meget du evt. kan få i helbredstillæg

Din tillægsprocent kan være mellem 0 og 100. Jo højere din tillægsprocent er, jo mere er du berettiget til at få i tilskud.

Udbetaling Danmark fastsætter din personlige tillægsprocent, når de beregner din pension. Tillægsprocenten kan ændre sig i løbet af året, hvis dit indkomstgrundlag, som din pension beregnes ud fra, ændres. Du kan se din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Læs mere om den personlige tillægsprocent
Ældrecheck

Som folkepensionist kan du være berettiget til ældrecheck. Om du kan få den, og hvor stor den i så fald vil være, afhænger af din personlige tillægsprocent (se afsnittet ’Personlig tillægsprocent’) samt af hvad du pr. 1. januar har stående i likvid formue. Når Udbetaling Danmark vurderer din likvide formue, ser de på, hvad du har af indestående i dit pengeinstitut, kontanter, værdipapirer, nedsparingslån m.v.

Du vil som hovedregel få udbetalt ældrechecken automatisk, hvis du opfylder betingelserne.

Ældrechecken bliver udbetalt én gang om året. Beløbet indsættes på din NemKonto som en del af din folkepension. De fleste modtager den årlige ældrecheck den sidste hverdag i januar.

Læs om ældrechecken på borger.dk
Licens/mediecheck

Licensen er gradvist blevet reduceret og har siden 2022 været fuldt finansieret over skatten gennem en reduktion af personfradraget.

Mediechecken er et skattepligtigt til tillæg til folkepensionister og til førtidspensionister (tilkendt før 2003).

Du kan få mediecheck, hvis du har en personlig tillægsprocent på 100 (se afsnittet ’Personlig tillægsprocent’). Du skal dog senest have fået ret til folkepension i december året før, for at du kan have ret til mediecheck.

Du skal ikke selv søge om at få mediecheck. Den vil blive udbetalt automatisk, hvis du opfylder betingelserne for at få den, og den vil i så fald blive udbetalt sammen med din folke- eller førtidspension sidst i januar.

Din boligstøtte vil ikke blive sat ned, fordi du får mediecheck.

Læs om mediechecken på borger.dk
Boligydelse

Som folkepensionist kan du søge om boligstøtte til en leje-, andels- eller ejerbolig. Boligstøtte til andels- og ejerboliger udbetales som lån. Hvor meget du kan få i boligstøtte kommer bl.a. an på:

  • Din husleje, når udgift til fx el, vand og varme er trukket fra
  • Hvor mange kvadratmeter boligen er
  • Hvor mange, der bor i boligen
  • Indkomst og formue for alle, der bor i boligen

Boligstøtte søges via borger.dk

Læs mere om boligydelse på borger.dk
Varmetillæg

Som folkepensionist kan du søge om hjælp til dine varmeudgifter. Du vil ikke få dækket alle dine varmeudgifter, men en del af dem. Desuden er der et maksimum for, hvor stor en varmeudgift, du kan få varmetillæg til. Endelig afhænger varmetillæggets størrelse af din personlige tillægsprocent (se afsnittet ’Personlig tillægsprocent’).

Bemærk, at du skal vedhæfte dokumentation for dine varmeudgifter for de seneste tre år i ansøgningen, når du søger om varmetillæg. Varmetillægget vil blive udbetalt hver måned sammen med din folkepension.

Læs mere om varmetillæg på borger.dk
Helbredstillæg

Du kan søge om helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven. Det almindelige helbredstillæg dækker op til 85 pct. af dine egne udgifter.

Du kan også – efter forudgående ansøgning – få et udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling. Det udvidede helbredstillæg dækker op til 85 pct. af den faktiske pris.

Bemærk, at hvis din kommune har indgået en prisaftale i forhold til den hjælp, du søger om, kan du kun få dækket op til 85 pct. af den pris, der er aftalt i prisaftalen.

Du kan søge om et personligt tillæg til at dække den del af udgiften, du selv skal betale. 

Dit helbredstillæg beregnes herefter i forhold til, hvor stor din personlige tillægsprocent er (se afsnittet ’Personlig tillægsprocent’) samt din likvide formue, som omfatter dit indestående i pengeinstitut, kontanter, værdipapirer, nedsparingslån m.v.

Du betaler ikke skat af helbredstillæg.

Læs mere om helbredstillæg og bliv guidet til, hvordan du søger

Læs mere om helbredstillæg på borger.dk