Værktøjskassen til dit pensionstjek

Prøv fx Pensionsprofilen, som viser, hvor meget andre, der ligner dig, sparer op til pension – og som kommer med anbefalinger til, hvordan du i din situation kan få pensionsopsparingen til at række til det, du ønsker. Få også links til PensionsInfo og ATP, hvor du kan se din opsparing, samt til artikler, der vil kunne gøre dig klogere på, hvad du skal have fokus på her og nu, og hvad der er vigtigst på lang sigt.

Pensionsprofilen

Sparer du nok op til pension?

Svar på et par spørgsmål om dig selv, og få vist, hvor meget andre, som ligner dig, i gennemsnit sparer op til pension.

Få også gode råd om, hvordan du i din situation kan få pensionsopsparingen til at række til det, du ønsker.

Køn
Kvinder bliver i gennemsnit ældre end mænd. Det har betydning for beregningen af, hvor mange år pensionsopsparingen skal række.
Alder
Uddannelse
Uddannelsesniveau hænger typisk sammen med, hvilket job man har, og hvilke vilkår der følger med – ikke mindst når pension indgår som en del af en lønpakke.
Beskæftigelse
Beskæftigelse og mulighed for at spare op til pension hører oftest sammen. Men selvom man ikke arbejder, sparer man alligevel lidt op, fx i ATP Livslang Pension.
Årsindkomst (før skat)
Jo højere indkomst man har, jo større beløb skal man spare op, hvis overgangen til livet på pension ikke skal blive en drastisk nedgang i levestandard.
Du mangler at foretage et valg