Det gode pensionsråd afhænger af din indkomst

”Spar så meget op til pension, at du som pensionist vil have omkring 80 pct. af den indkomst, du tjente som erhvervsaktiv”, sådan lyder et centralt pensionsråd fra mange pensionsselskaber. Det kan være en fin anbefaling til dem, som har en indkomst omkring gennemsnittet på 350.000 kr., mens det for personer med en relativ lav eller relativ høj indkomst ikke er det bedste råd

Hvorfor anbefales netop 80 pct.?

Grunden til at pensionsselskabernes anbefaling går på, at man kan nøjes med at få udbetalt 80 pct. i pension for at fastholde samme levestandard, som da man var erhvervsaktiv, hænger sammen med, at man som pensionist ikke har de samme udgifter, som før man gik på pension. Fx betaler man som pensionist ikke arbejdsmarkedsbidrag. Man betaler heller ikke længere til en pensionsordning eller til a-kasse. Udgifter til transport, tøj og mad falder typisk også.

Fokus på den absolutte pensionsindtægt er altafgørende

Hvorvidt ens pensionsopsparing vil sikre 80 pct. af den indtægt, man havde inden pensionsalderen, bør kun indgå som én af de faktorer, man har med sig, når man ønsker at få overblik over, hvordan udsigten til ens pensionistøkonomi ser ud.

Det gode råd til dig der tjener omkring 130.000-250.000 kr.

Har man en relativ lav indtægt, og ikke tidligere har sparet meget op, vil anbefalingen om at få sparet op, så man har 80 pct. af sin oprindelige indtægt, når man går på pension, medføre en relativ lav indkomst i pensionstilværelsen.

Derfor er pensionssystemet også strikket sådan sammen, at hvis man kommer fra en relativ lav indkomst, og ikke har sparet så meget op, så kan man være berettiget til ældrecheck, boligstøtte og anden økonomisk hjælp, som kan bringe pensionsindkomsten op på 100 pct. eller mere i forhold til den indtægt, man havde til rådighed inden sin pensionering.

Har man energi og mod på at blive længere på arbejdsmarkedet, vil man også have mulighed for at udskyde sin folkepension og ATP – jo længere man udskyder disse pensioner, jo mere vil man få udbetalt fra man går på pension og resten af livet. Udover at få en højere pension, vil man også kunne opnå en skattefri seniorpræmie både første og andet år, man arbejder efter sin folkepensionsalder.

Det gode råd til dig der tjener omkring 500.000 kr. eller mere

Er man blandt dem med de højeste indkomster inden pensionsalderen kan man måske godt kan nøjes med 50-60 pct. af den oprindelige indtægt, når man går på pension. Dels fordi ens basale økonomiske behov allerede kan være godt dækket, dels fordi man typisk har større friværdier eller andre private indkomster, man kan supplere indkomsten med.

Det gode råd til dig der modtager overførselsindkomst

Personer, der modtager overførselsindkomst, indbetaler næsten alle til ATP Livslang Pension, og siden 2020 også til Obligatorisk Pensionsordning (OP).

Er man førtidspensionist, kan man også indbetale frivilligt til SUPP-ordningen, som er en arbejdsmarkedspension for førtidspensionister (staten betaler 2/3 af bidraget).

Hvis man gerne vil sikre sig, at man sparer tilstrækkeligt op til sin pension, så er der særligt nogle bestemte grupper på arbejdsmarkedet, der bør tjekke deres indbetalinger til pension. Det gælder især selvstændige, som ikke er omfattet af nogen obligatoriske pensionsordninger, og lønmodtagere uden pensionsordning via jobbet.

Michael Jørgensen Analysechef i ATP