Sparer jeg nok op?

Sparer jeg nok op? Det spørgsmål er naturligt nok det allervigtigste for langt de fleste at få svar på, når de tjekker på deres pension.

Vi har samlet nogle gode overvejelser til dig. Vælg, hvor du er i livet lige nu, og start med at læse dér. Men fortsæt gerne, så du er forberedt på de næste faser i livet.

Gode overvejelser du kan gøre dig

Vælg, hvor du er i livet:

Ung og under uddannelse

"De tidlige pensionskroner er altid de vigtigste". Sådan lyder det fra mange, og ja – det er vigtigt at komme tidligt i gang med at spare op til pension. Men der er ingen grund til at plage dig selv med overvejelser om pension, når du er i starten af 20'erne, er i gang med din uddannelse og i det hele taget er et sted i livet, hvor du måske har begrænset økonomi.  

Den gode overvejelse: Nyd livet, og lad bekymringerne om pensionsopsparing blive liggende i skuffen lidt endnu.

Tjekliste - til dig der er ung
Ung, på arbejdsmarkedet og måske ved at stifte familie

Start med at stille dig selv to spørgsmål: Er jeg dækket af en pensionsordning via mit arbejde? Og indeholder den en forsikring, der vil blive udbetalt, hvis jeg skulle blive invalid eller dø?

Er du dækket af en pensionsordning via dit arbejde? De fleste lønmodtagere indbetaler til en arbejdsmarkedspension. Typisk giver arbejdsmarkedspensioner, sammen med folkepensionen og ATP Livslang Pension, en god dækning, når du går på pension. Find ud af, om du er dækket af en pensionsordning i forbindelse med dit arbejde, og tjek, at den også rummer dækning ved invaliditet og død. Husk, at alle lønmodtagere og personer på overførselsindkomst er dækket af ATP Livslang Pension.

Den gode overvejelse: Er du dækket af en arbejdsmarkedspension, er det ofte tilstrækkeligt. De færreste vil have behov for at indbetale mere til pension. Samtidig spiller det også en rolle, at du er et sted i livet, hvor der typisk er stort pres på økonomien i forvejen.

Har du ikke en pensionsordning via dit arbejde? Så må du selv tage stilling til spørgsmålet om pension. På det her tidspunkt i livet er den vigtigste overvejelse i mange tilfælde, om du og din familie er sikret, hvis ulykken skulle være ude. Du kan overveje, om du bør tegne en livsforsikring. Hvis du ikke har udsigt til at komme i gang med et arbejde i nær fremtid, bør du også tænke på, om du har mulighed for selv at spare op til pension.

Du kan fx tage udgangspunkt i, hvad andre med samme uddannelses- og indkomstniveau indbetaler til pension. Det kan din fagforening måske svare på.

Prøv også pensionsprofilen, som hurtigt kan give dig indsigt i, hvor meget du sparer op sammenlignet med andre, der ligner dig.

Husk, at alle lønmodtagere og personer på overførselsindkomst er dækket af ATP Livslang Pension.

Den gode overvejelse: Hvis du har en pensionsordning via dit arbejde, har du sandsynligvis et solidt fundament. Er du ikke dækket af en arbejdsmarkedspension, ligger spørgsmålet om pension og sikring af dig og dine i egne hænder. 

Se også:

Tjekliste til dig der har en familie at sørge for 

Tjekliste til dig har arbejde eller er ledig

Midt i livet og på arbejdsmarkedet

Se på dine pensionsordninger, og sammenlign den forventede pension med de indtægter og udgifter, du har nu. Husk at regne folkepensionen med – der er mange, der glemmer den, eller ikke er klar over, hvor meget den betyder. Og lige så mange bliver overraskede, fordi afstanden mellem den nuværende arbejdsindtægt og den forventede pensionsindtægt ser meget stor ud. 

Det er måske nu, du har mulighed for at træffe nogle valg, som kan gøre dine vilkår som pensionist bedre. Her er dine muligheder:

Du kan spare mere op til pension og på den måde styrke dine indtægter som ældre. Har du gæld, kan du også satse på at nedbringe den – for mange er det en mindst lige så god idé som at spare mere op til pension. Du kan også overveje at blive længere på arbejdsmarkedet. Jo senere i livet du bliver pensioneret, des større pension venter forude.

Pointen med de to første punkter er den samme: Når du sparer op til pension eller nedbringer gæld, holder du lidt igen med forbruget her og nu. Det kommer dig til gode senere, og dine vilkår vil til den tid blive tilsvarende bedre.

Den gode overvejelse: Uanset hvad du vælger, er det vigtigt, at du lægger en plan. Pension handler om at få enderne til at mødes. Husk at tælle folkepensionen med, og husk at se både på dine udgifter og indtægter.

Se også Tjekliste til dig der har arbejde eller er ledig

Moden, på arbejdsmarkedet og med pensionen i horisonten

Du er nu tættere på pensionsalderen, og du er sikkert begyndt at tænke over, hvordan du gerne vil have, at dit liv som pensionist skal forme sig. Mange tænker på rejser og store enkeltstående begivenheder, når de gør sig overvejelser om pensionslivet; men glem ikke, at det er hverdagen, der tæller, og det er hverdagene, der er flest af.

Du kan stadig vælge at øge din pensionsopsparing eller nedbringe din gæld, og hvis dit sigte er at ændre afgørende på dine pensionsvilkår, er det ved at være sidste udkald.

Den gode overvejelse: Tjek, at din plan for pensionsopsparingen stadig holder. Det er især hverdagene, du skal fokusere på. Det er dem, der er flest af, og de skal primært hænge sammen økonomisk.

Se også Tjekliste til dig der har et arbejde eller er ledig

Ældre, på arbejdsmarkedet og med pensionen rundt om hjørnet

Du er nu nået til det tidspunkt i livet, hvor du næppe kan ændre afgørende på dine pensionsvilkår – hverken ved at spare mere op eller nedbringe mere gæld. Men du kan stille dig selv spørgsmålet: Hvornår vil jeg på pension? Din betydeligste mulighed for at forbedre din økonomiske situation som pensionist nu hænger sammen med, hvornår du går på pension. Hvis du bliver på arbejdsmarkedet lidt længere, kan det have ganske stor betydning for din økonomi som pensionist.

Du kan også strække pensionen ved fx at arbejde lidt ved siden af i dine første år som pensionist og gemme noget af din pension til senere.

Den gode overvejelse: Ønsker du at have mere at leve af som pensionist, end det du umiddelbart har udsigt til, kan du overveje, om du har mulighed for at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Du kan også overveje at se på dine udgifter. Hvis du har lån, kan du overveje at omlægge dem, du kan også undersøge, om du måske kan komme til at bo billigere?

Se også:

Tjekliste til dig der snart går på pension

Tjekliste til dig der fortsætter på jobbet

Pensionist

Vi lever længe i Danmark, og over halvdelen af dem, der fylder 65 år, vil også nå at fylde 85 år. Hverdagen skal hænge sammen hele vejen. Derfor er det vigtigt, at din plan for pensionslivet tager afsæt i hverdagen, og at den tager hensyn til det lange liv og ikke kun sigter på at give dig gode vilkår som ung pensionist. Er du gift, eller bor du sammen med nogen, er det også vigtigt, at I sammen tænker over, hvordan vilkårene vil være, hvis én af jer falder bort.

Den gode overvejelse: En justering af økonomien kan være en del af kabalen: Nogle ting sker af sig selv, fx hvis udgifter falder bort, mens andre kræver justering. Måske har du mulighed for at omlægge lån eller se på dine udgifter?

Se også Tjekliste til dig der er pensionist