Fokus på omkostninger kan give bedre pension

Det er vigtigt, at du holder øje med, hvor meget du betaler for at få din pensionsopsparing forvaltet. Der kan være store summer på spil.

Mange kører gerne langt for at handle, hvor varerne er billigst. Uge efter uge. Det kan der gå mange timer med. Men når man ser på, hvad man reelt sparer, kan få timer på tilbudsjagt på pensionsområdet være givet langt bedre ud.

Din pensionsopsparing kan være den største investering, du foretager i dit liv – og forskellen mellem høj og lav udgift til formueforvaltning og administration har stor betydning for, hvad du til sin tid får udbetalt i pension. Vores regneeksempel nedenfor viser, at hvad der umiddelbart kan se ud som en lille forskel i små procentsatser, får stor betydning for størrelsen af din(e) endelige pensionsudbetaling(er).

Høje omkostninger kan koste dig en tredjedel af pensionen

I tabellen kan du helt konkret se, hvor stor betydning omkostningerne har, for hvordan du er stillet økonomisk, når du går på pension.

Tabellen udvikling i opsparing ved forskellige ÅOP.
Ved en årlig omkostningsprocent (ÅOP) på 1,75% er indestående efter 50 år 1.210.000 kroner. Det giver en årlig pensionsudbetaling på 62.300 kroner, svarende til 5.200 kroner pr måned. Det er 0% ekstra pr. måned i forhold til dyreste omkostning.
Ved en årlig omkostningsprocent (ÅOP) på 1,50% er indestående efter 50 år 1.290.000 kroner. Det giver en årlig pensionsudbetaling på 67.700 kroner, svarende til 5.600 kroner pr måned. Det er 9% ekstra pr. måned i forhold til dyreste omkostning.
Ved en årlig omkostningsprocent (ÅOP) på 1,25% er indestående efter 50 år 1.370.000 kroner. Det giver en årlig pensionsudbetaling på 73.700 kroner, svarende til 6.100 kroner pr måned. Det er 18% ekstra pr. måned i forhold til dyreste omkostning.
Ved en årlig omkostningsprocent (ÅOP) på 1,00% er indestående efter 50 år 1.460.000 kroner. Det giver en årlig pensionsudbetaling på 80.200 kroner, svarende til 6.700 kroner pr måned. Det er 29% ekstra pr. måned i forhold til dyreste omkostning.
Ved en årlig omkostningsprocent (ÅOP) på 0,75% er indestående efter 50 år 1.550.000 kroner. Det giver en årlig pensionsudbetaling på 87.400 kroner, svarende til 7.300 kroner pr måned. Det er 40% ekstra pr. måned i forhold til dyreste omkostning.
Ved en årlig omkostningsprocent (ÅOP) på 0,50% er indestående efter 50 år 1.650.000 kroner. Det giver en årlig pensionsudbetaling på 95.400 kroner, svarende til 7.900 kroner pr måned. Det er 53% ekstra pr. måned i forhold til dyreste omkostning.
Ved en årlig omkostningsprocent (ÅOP) på 0,25% er indestående efter 50 år 1.760.000 kroner. Det giver en årlig pensionsudbetaling på 104.200 kroner, svarende til 8.700 kroner pr måned. Det er 67% ekstra pr. måned i forhold til dyreste omkostning.
Den månedlig livsvarige ydelse fra alder 74 år er opgjort i 2020-lønkroner og kan derfor sammenlignes med folkepensionssatserne i 2020.

De årlige samlede omkostninger (ÅOP) i den danske pensionsbranche svinger i dag fra et niveau på ca. 0,3 pct. til 1,75 pct. 

ATP Livslang Pension er et simpelt og billigt produkt uden ret mange valgmuligheder, derfor er omkostningerne meget lave (ÅOP = 0,30 pct.), mens gennemsnittet i pensionsbranchen er på ca. 1. pct.

Kilde: ATP's nyhedsbrev Faktum nr. 199

Vi har valgt at regne på, hvad omkostningerne betyder for en person, der starter opsparingen som 25-årig i 2020 og går på pension som 75-årig i 2070. Vedkommende har en lønindkomst på 350.000 kr. og indbetaler 12 pct. af lønnen på en pensionsopsparing. Vælger vores opsparer at placere sine penge hos en pensionsforvalter, som forlanger 1,75 pct. i omkostninger (ÅOP), så vil der efter 50 år være 1.210.000 2020-lønkroner til at forsøde pensionisttilværelsen med. Vælger vores opsparer derimod at sætte sine sparepenge i et pensionsselskab, som nøjedes med at trække 0,25 pct. til omkostninger (ÅOP), så vil pensionisttilværelsen komme til at se helt anderledes ud, for her er den samlede pensionsformue næsten 70 pct. højere, nemlig 1.760.000 kr.