Stifter familie

Går I med planer om at stifte familie, så tjek om forsikringerne i jeres pensionsordninger passer til jeres nye livssituation. Bliv klogere på, hvordan I hver især sikrer familien, hvis en af jer ikke længere kan bidrage til fællesøkonomien, og hvordan I kan hjælpe hinanden med pensionsopsparingen under barselsorlov.

Barselsorlov

Er du på vej på barsel?

En barselsorlov kan koste pensionsopsparingen dyrt. Tjek derfor, hvordan du er stillet økonomisk og få overblik over muligheder og regler

Barsel kan betyde indhug i pensionen
Ny pensionsordning til borgere på overførselsindkomst