Barsel kan betyde indhug i pensionen

Før du går på barsel, skal du huske at sætte dig ind i reglerne for pension i forbindelse med graviditet og barsel. Der er nemlig stor forskel på, hvordan man er dækket.

Som kommende forælder kan man have rigtig mange tanker om fremtiden – typisk handler de mere om fødsel, barsel og familieliv end om pension. Men der er flere måder at forholde sig til fremtiden på. For eksempel er det værd at tænke over, hvilke konsekvenser det har for din økonomiske fremtid, at du er på barsel.

Det er ikke alle overenskomster, der dækker hele din barselsperiode. Tjek derfor din overenskomst eller din ansættelseskontrakt, inden du går på barsel, så du kan se, om der bliver betalt pension til dig under hele barselsorloven. Det kan have betydning for din pensionsopsparing, hvis ikke du får hele din barselsperiode dækket.

Ret til dagpenge under graviditet og barsel

Modtager du barselsdagpenge, vil der ikke blive betalt til en arbejdsmarkedspensionsordning, med mindre du selv gør det.

Det er derimod obligatorisk at indbetale til ATP, når Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpenge til dig. ATP-bidraget bliver beregnet pr. time, der udbetales barselsdagpenge.

Din egen andel af ATP-bidraget er 1,34 kr., mens Udbetalings Danmarks andel af ATP-bidraget er 2,68 kr., så indbetalingen til din ATP Livslang Pension i alt er 4,02 kr. pr. time (2022). Det ugentlige ATP-bidrag bliver rundet ned til nærmeste hele antal kroner.

Du kan få flere oplysninger om dine rettigheder, og hvilke forhold der gælder i forbindelse med graviditet og barsel her:

Tre gode råd til at undgå indhug i pensionen

Ud over at få styr på dine rettigheder og forhold i forbindelse med barsel, kan du gøre forskellige ting for at undgå, at pensionen skrumper:

  1. Se på din økonomi og overvej, om du har mulighed for at betale mere til din pension nu eller senere
  2. Prøv at vurdere, om du kan arbejde noget længere i den sidste ende af dit arbejdsliv, så du kan indhente den tabte pension under barslen
  3. Overvej at lave en ægtepagt, hvor du og din ægtefælle tager stilling til, hvordan pensionerne skal deles, hvis I bliver skilt. På den måde kan den af jer, der har holdt længst barsel, undgå at få mindre i pension pga. barselsperioden.

Når du stifter familie, så husk også

… at tjekke, om I har sikret hinanden og familien tilstrækkeligt gennem eventuelle forsikringer i jeres pensioner. Ofte opstår der behov for andre dækninger i forhold til dødsfald og tabt erhvervsevne, når man stifter familie og får børn. Er I kærester og bor sammen uden at være gift, er det fx vigtigt, at I registrerer jer som samlevere hos ATP. På den måde sikrer I hinanden op til 75.000 kr. ved død. 

Få mere at vide i artiklen ’Hvis det værste skulle ske’

Andre nyttige links:

Samleverregistrering hos ATP

Information om sikring ved død

Det skal du være opmærksom på, når du stifter familie