Hvor langt rækker en pensionsmillion?

Sparer jeg nok op til pension? Et enkelt spørgsmål, som de fleste stiller sig med jævne mellemrum. Svaret er derimod langt fra lige så enkelt, men få her et fingerpeg om, hvor langt en million på pensionsopsparingen rækker i pensionslivet.

Størrelsen på din pension afhænger af mere end blot, hvad du har indbetalt

Hvor stor din pensionsopsparing samlet bliver, afhænger bl.a. af, hvor meget du løbende har indbetalt, hvor mange år du har indbetalt, hvor godt pensionsopsparingen er blevet forrentet og hvor store udgifterne til omkostninger har været.

Når du så når pensionsalderen, vil dine fremtidige økonomiske vilkår afhænge af, hvor længe du lever, og hvordan du får udbetalt din pensionsopsparing.

Forskellige pensionsformer

Pensionsformuen kan blive udbetalt på flere forskellige måder afhængig af hvilken pensionsform, du har valgt.

  • Et engangsbeløb. Det gælder dem, som har sparet op via kapitalpension og aldersopsparing (aldersopsparingen kan dog også udbetales af flere omgange og i rater)
  • Udbetaling over en årrække. Det gælder dem, som har lagt til side til pension ved at spare op på en ratepension  eller en aldersopsparing
     
  • Et fast beløb hver måned resten af livet. Det gælder dem, som har sparet op på en livrente.

Se videoen om de forskellige pensionsformer

Så langt rækker en pensionsmillion…

For at få en idé om, hvor langt en pensionsmillion rækker i alderdommen, er det nødvendigt med en sammenlignelig størrelse. Derfor forudsætter vi her, at hele din pensionsformue vil blive udbetalt som en livsvarig ydelse.

Fordelt over alderdommen bliver en million kroner til 4.800 kr. før skat hver måned resten af livet, hvis man beregner ud fra Finanstilsynets levetidsforventninger og forsikrings- og pensionsbranchens langsigtede forventninger til afkast på formuen.

Bekymret for om pengene slår til når du går på pension?