Den danske pensionsmodel

Har du brug for overblik - se videoen om den danske pensionsmodel.

Sådan er det danske pensionssystem bygget op

Det danske pensionssystem består af tre slags pensioner og kaldes populært 'pensionspyramiden'. Pyramiden består af:

  • Det nederste lag – folkepension og ATP Livslang Pension, som sikrer pension hele livet
  • Det midterste lag – arbejdsmarkedspensioner, som er pensionsordninger de fleste lønmodtagere sparer op til via deres arbejde
  • Det øverste lag – individuelle pensionsopsparinger, som den enkelte selv opretter i fx banker eller pensionsselskaber
Grafikken viser med en pyramide delt i 3 lag, hvordan det danske pensionssystem er bygget op af 3 dele.
Nederste lag, som fylder mest, er folkepension og ATP Livslang Pension.
Det midterste lag er arbejdsmarkedspensioner, og det sidste lag, toppe af pyramiden, er individuel opsparing.

De forskellige typer af pensionsopsparing

De offentlige pensioner, som er folkepension, førtidspension, efterløn og ATP Livslang Pension er med til at sikre grundtryghed. Det vil sige, at de værner mod økonomisk fattigdom som pensionist. Folkepensionen omfatter alle danskere, og 9 ud af 10 danskere betaler til ATP.

De fleste danske lønmodtagere har en arbejdsmarkedspension. Den sikrer, at man som pensionist har næsten den samme indtægt, som da man arbejdede.

Private pensioner opretter man selv i en bank eller et pensionsselskab. De giver mulighed for, at man kan tilpasse pensionen til individuelle ønsker og behov.

Få et hurtigt overblik over de forskellige pensionsformer

Pension i tal

90 pct.
i den erhvervsaktive alder (30-59 år) indbetaler til ATP
74 pct.
betaler til arbejdsmarkeds- eller firmapensioner
20 pct.
sparer op til alderdommen via private pensionsordninger
40 pct.
af alle folkepensionister har kun ATP Livslang Pension som den eneste pensionsindtægt ud over folkepensionen.