Den danske pensionsmodel

Har du brug for overblik - se videoen om den danske pensionsmodel.

Sådan er det danske pensionssystem bygget op

Det danske pensionssystem består af tre slags pensioner og kaldes populært 'pensionspyramiden'. Pyramiden består af:

  • Det nederste lag – offentlige pensioner (dvs. folkepension og diverse tillæg) samt ATP Livslang Pension, som sikrer pension hele livet
  • Det midterste lag – arbejdsmarkedspensioner, som er pensionsordninger de fleste lønmodtagere sparer op til via deres arbejde
  • Det øverste lag – individuelle pensionsopsparinger, som den enkelte selv opretter i fx banker eller pensionsselskaber
Grafikken viser en pyramide-fordeling i pension
Nederste lag, som fylder mest, er offentlige pensioner og ATP Livslang Pension.
Det midterste lag er arbejdsmarkedspensioner, og det sidste lag, toppen af pyramiden, er individuel opsparing.

De forskellige typer af pensionsopsparing

De offentlige pensioner, dvs. folkepension og diverse tillæg, samt ATP Livslang Pension er med til at sikre grundtryghed. Det vil sige, at de værner mod økonomisk fattigdom som pensionist. Folkepensionen omfatter alle danskere, og 9 ud af 10 danskere betaler til ATP.

De fleste danske lønmodtagere har en arbejdsmarkedspension. Den sikrer, at man som pensionist har næsten den samme indtægt, som da man arbejdede.

Individuelle pensioner opretter man selv i en bank eller et pensionsselskab. De giver mulighed for, at man kan tilpasse pensionen til individuelle ønsker og behov.

Få et hurtigt overblik over de forskellige pensionsformer

Pension i tal

90 pct.
af danskerne mellem 18 og 64 år indbetaler til ATP Livslang Pension
74 pct.
i alderen 18-64 år indbetaler til arbejdsmarkeds- eller firmapensioner
16 pct.
i den erhvervsaktive alder (18-64 år) sparer op til livet til pension via individuelle pensionsordninger
35 pct.
af alle folkepensionister har kun offentlige pensioner og ATP Livslang Pension.