Aldersopsparing

Sparer du op til din pension på en aldersopsparing, eller har du planer om det, så få overblik over muligheder og regler her.

Hvad er en aldersopsparing?

En aldersopsparing er en pensionsordning, som du selv kan oprette privat i en bank – eller via din arbejdsgiver (pensionsselskaberne kalder ordningen for en aldersforsikring).

Du kan ikke få skattefradrag for dine indbetalinger. Til gengæld skal du ikke betale skat, når du en gang i fremtiden får pensionen udbetalt.

Fordelen ved en aldersopsparing

Aldersopsparingen modregnes hverken i pensionisters folkepension eller offentlige ydelser. Det har betydning, hvis man som folkepensionist, søger om sociale ydelser, fx helbredstillæg, varmehjælp eller boligydelse. Den udbetaling, du har fra din aldersopsparing, vil ikke have indflydelse på, om du er berettigede til sociale ydelser. Det gør derimod de udbetalinger, du måtte have fra fx rate- og livsvarige pensioner.

Læs mere om de forskellige former for pension

Vær opmærksom på, at en aldersopsparing modregnes, hvis man modtager efterløn.

Indbetaling 

Det er ens alder, der er afgørende for, hvor meget man må sætte ind på sin aldersopsparing. 

Er der mere end 7 år til, at man når folkepensionsalderen, må man i 2024 indbetale 9.100 kr. Er der 7 år eller mindre til man når folkepensionsalderen, må man i 2024 indbetale op til 58.900 kr.

Særlige regler hvis du allerede får udbetalt andre pensioner

Hvis du allerede er begyndt at få udbetalt pension fra andre pensionsordninger, fx ratepension eller livrente, efter 1. april 2018, skal du være opmærksom på, at du også højst må indsætte det lave beløb, som i 2024 er 9.100 kr., på din aldersopsparing. Også selvom der er mindre end syv år, til du når folkepensionsalderen (hvis udbetalingerne er startet før 1. april 2018, har du mulighed for fortsat at indbetale op til den høje beløbsgrænse).

Læs mere om reglerne for indbetaling til aldersopsparing (åbner i nyt vindue)

Loft over indbetalinger

Indbetaler du til mere end én aldersopsparing, gælder loftet for alle indbetalinger tilsammen. Bryder du indbetalingsloftet, skal du betale en strafafgift på 20 pct. til staten af det beløb, du har indbetalt for meget.

Er du kommet til at indbetale for meget, har du mulighed for at overflytte beløbet til en ratepension eller livrente. Du vil stadig skulle betale afgift til staten – dog kun på 4 pct. af det beløb, du har indbetalt for meget.

Det beløb, du overfører til den fradragsberettigede pensionsopsparing (ratepension eller livrente), kan du fradrage i det indkomstår, hvor du oprindelig indbetalte pengene på aldersopsparingen/aldersforsikringen.

Se satser og fradrag på pensionsordninger (åbner i nyt vindue)

Regler for udbetaling

Tidligere (før 1. januar 2018) kunne opsparingen kun udbetales på en gang. Nu kan du også vælge at få din opsparing udbetalt over flere gange (deludbetalinger).

Det vil sige, at du kan vælge at få din aldersopsparing udbetalt som et engangsbeløb, men du kan også vælge at få den udbetalt i rater eller at lade den stå i op til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. Pensionsudbetalingsalderen afhænger af, hvilke regler der var gældende, da du i sin tid oprettede din aldersopsparing. 

Vælger du at få sin aldersopsparing udbetalt, før du har nået pensionsudbetalingsalderen, skal du betale 20 pct. i afgift.

Det vil være muligt at få din aldersopsparing udbetalt ved varigt tab af erhvervsevnen, hvis du bevilges førtidspension eller bliver ramt af livstruende sygdom. Ved død bliver opsparingen udbetalt til de begunstigede.

 

Kontakt dit pensionsselskab, hvis du er i tvivl

Er du i tvivl om, hvordan de nye regler får indflydelse på din muligheder for at indbetale på din aldersopsparing eller hvornår og hvordan du kan få din aldersopsparing udbetalt, anbefaler vi dig at få konkret besked om din egen pensionsopsparing hos det pensionsselskab/pengeinstitut, som administrerer din pensionsordning.