Dit første job – din første pensionsordning

De penge, du lægger til side som ung, løber der flest renter på – hold derfor øje med, om du får tilbudt en pensionsordning, når du skal ansættes i dit første job.

""

Pension er for de fleste unge et emne, man kan tale om en anden dag, et andet år. Og med den lille økonomi, som de fleste unge studerende må leve af, skal man da heller ikke tænke på at spare op til pension som det første. Men den dag, du skal til at have det første "rigtige" arbejde, så er det vigtigt, at du ser på, hvilke vilkår du bliver tilbudt/ikke bliver tilbudt omkring pensionsopsparing.

Hvis du får tilbudt job med pensionsordning

Til langt de fleste job i dag er der knyttet en obligatorisk pensionsopsparing - en arbejdsmarkedspension, men der er forskel på, hvad den indeholder. Det er derfor en god ide, at du får overblik over, hvad den pensionsordning, du får tilbudt, kommer til at betyde for dig på lang sigt. Det er også vigtigt, at du tjekker om ordningen indeholder en dækning, hvis du bliver invalid eller dør før du når pensionsalderen.

Hvis du ikke får tilbudt en pensionsordning eller er arbejdsløs

Hvis der ikke er tilknyttet en pensionsordning til din ansættelse, eller du fx er arbejdsløs, så er det dit ansvar selv at spare op til pension, og det er vigtigt, at du i det hele taget tager stilling til, hvordan du sikrer dig bedst muligt.

Den vigtigste overvejelse er i mange tilfælde, om du er sikret, hvis du mister arbejdsevne. Har du familie at sørge for, er det også værd at overveje, om du bør tegne en livsforsikring.

Hvis du ikke har udsigt til at få en pensionsordning via dit arbejde, eller der ikke er udsigt til, at du kommer i arbejde i nær fremtid, bør du også overveje, om du har mulighed for selv at spare op til pension. Du kan fx tage udgangspunkt i, hvad andre med samme uddannelses- og indtægtsniveau indbetaler til pension.

Se, hvor mange pct. af lønnen, der er behov for at lægge til side

Husk, at alle lønmodtagere og personer på overførselsindkomst er dækket af ATP Livslang Pension.

Hvis du er selvstændig

Har du valgt at blive selvstændig, skal du huske, at du selv har det fulde ansvar for at få sparet op til pensionen og evt. også at få tilmeldt dig ATP.

Læs mere i artiklen Selvstændig? Tænk på dig selv