Historisk svært år for ATP er slut – ATP-medlemmernes pensioner er intakte

Selvom ATP blev ramt hårdt af en sjælden kombination af voldsomme rentestigninger og aktiekurser i frit fald i løbet af 2022, er medlemmernes pensioner uændrede.

2022 blev et usædvanligt år. For ATP's vedkommende affødte voldsomme rentestigninger og store aktiefald omfattende tab på investeringerne. Dog afspejler årets samlede resultat, at de finansielle tab var størst i begyndelsen af 2022, og at året sluttede med positivt afkast og resultat i fjerde kvartal isoleret set.

ATP’s strategi sikrer dig pension, så længe du lever

Langt størstedelen af dine indbetalinger går til en livsvarig, garanteret pensionsudbetaling, som du modtager hver måned fra den dag, du bliver folkepensionist, og resten af livet. Uanset, hvor længe du lever, og uanset om de finansielle markeder går op eller ned.

En mindre del af indbetalingerne investeres med mere risiko for at opnå så højt et afkast som overhovedet muligt. Det gør ATP for at kunne sikre, at din ATP Livslang Pension stiger i takt med priserne. 

Din garanterede pension fra ATP er altså stadig intakt – og det bliver den ved med at være. Din ATP Livslang Pension og den udbetaling, du har sparet op til, kan du fortsat regne med som en del af din økonomiske grundtryghed, fra du bliver folkepensionist og resten af livet.

Forhøjelse af pensionerne til alle medlemmer

ATP’s investeringsstrategi har været med til at skabe høje afkast til vores medlemmerne i en årrække. ATP kunne derfor i januar 2022 hæve ATP Livslang Pension med 4 pct. til alle medlemmer – både til dem, der sparer op, og til dem, der allerede i dag er på pension.
 

ATP har haft et rigtigt svært år, hvor vi tabte mange penge i vores investeringsportefølje. Det ville vi gerne have været foruden, men 2022 var et udfordrende år for alle investorer.
ATP blev ramt af tab på både aktier og særligt tab på obligationer, som udgør en stor del af investeringsporteføljen, ligesom vi generelt kører med et højt risikoniveau i denne begrænsede del af ATP’s samlede formue.
Vi mener, at det er den rigtige strategi på langt sigt, og det ændrer et resultatmæssigt skuffende 2022 ikke på. Derfor holder vi fast i det, som - mener vi - tjener vores medlemmer bedst over tid.

Martin Præstegaard adm. direktør i ATP

2018-2022

Seneste fem år i hovedtræk

 

48 mia. kr. i opnået investeringsafkast før skat

30 mia. kr. til forhøjelse af pensioner

7 mia. kr. til øget levetid

0,37 pct. i gennemsnitlig ÅOP