Myter og fakta om selvstændiges opsparing til pension

Analyse fra ATP gør op med myten, at selvstændige sparer op til pension i deres virksomhed. Samtidig afsløres det, at op mod 60 pct. har udsigt til en stor økonomisk nedgang.

Myten om de selvstændiges pensionsopsparing

Det har været den almindelige opfattelse, at årsagen til at selvstændige sparer mindre op i traditionelle pensionsopsparinger end lønmodtagere, er den, at de vælger at spare op til pension i deres virksomhed, ejendomme eller aktier. Men det er en myte!

Flertallet sparer hverken op i virksomheden eller på anden vis

En ny og omfattende analyse fra ATP viser de selvstændiges opsparingsmønstre. Analysen gennemgår gruppen af selvstændige, som i en tiårig periode har haft en middelindkomst svarende til 300-400.000 kr. om året. Resultatet er overraskende:

  • Selvstændige med en lille pensionsopsparing – sparer ikke op på anden vis
    Fakta er, at mere end 60 pct., som i forvejen kun har en lille pensionsopsparing, heller ikke har en stor opsparing andre steder. Der er ingen store værdier placeret i virksomheden, værdipapirer eller fx i ægtefællens navn.

  • Selvstændige som sparer meget op – sparer op flere steder
    Billedet er det modsatte for de resterende knap 40 pct. af de selvstændige, der har en relativ stor pensionsopsparing. De har ved siden af deres relativt større pensionsopsparing også en stor opsparing andre steder.

Tænk anderledes på pension – og planlæg i god tid

Når man sammenligner de selvstændige med lønmodtagere, kan man forudse en væsentlig forskel i deres indkomst som pensionister. Lønmodtagerne har altovervejende en arbejdsmarkedspension, der stille og roligt år efter år vil øge deres pensionsopsparing. Kun få selvstændige har en tvungen pensionsopsparing og for en stor andel gælder det, at de vil spare meget lidt op. Resultatet er, at 60 pct. af de selvstændige også i fremtiden primært vil komme til at leve af folkepensionen med tillæg. Det vil betyde en markant nedgang i deres indkomst, når de går på pension – hvis ikke de i god tid tænker anderledes og får planlagt deres pensionsopsparing.

Hent inspiration til din pensionsplanlægning

Som selvstændig har du flere måder at sikre dig pension på. Er du blandt de 60 pct., som kun har en lille opsparing eller slet ingen, kan det anbefales, at du søger rådgivning. Start med at lade dig inspirere under temaet Selvstændig. Her kan du bl.a. prøve vores tjekliste, finde information om selvstædiges særlige muligheder, bl.a. ATP for selvstændige. 

Læs også artiklen Fokus på omkostninger kan give bedre pension