Ret til at gå tidligere på pension?

Har man et langt arbejdsliv bag sig, kan man have ret til tidlig pension, af mange bedre kendt som ’Arne-pension’. Læs om ordningen og se, hvilke betingelser man skal opfylde samt hvornår og hvor, man kan ansøge.

Tidlig pension er en pensionsordning, som giver dig ret til at gå på pension et, to eller tre år før din folkepensionsalder, hvis du opfylder en række betingelser. 

Du skal først og fremmest opfylde kravet om ’Antal år på arbejdsmarkedet’

Du optjener anciennitet fra du er 16 år og til du er 61 år. Det betyder, at de år du arbejder efter du er fyldt 62 ikke tæller med, når dine 'antal år på arbejdsmarkedet' skal gøres op. 

Tjek dette eksempel:

Er man født i 1962, kan man gå på folkepension som 67-årig. Det betyder, at hvis man sammenlagt har været tilknyttet arbejdsmarkedet i 42 år, fra man begyndte sit arbejdsliv og til man er fyldt 61 år, så vil man kunne gå på tidlig pension som 66-årig. Har man arbejdet 43 år, når man runder 61 år, vil man have ret til at på tidlig pension som 65-årig, mens man, hvis man har 44 års arbejdsliv bag sig som 61-årig, vil kunne gå på tidlig pension, når man fylder 64 år.

Grafikken viser hvornår du kan gå på pension, alt efter hvor længe du har været på arbejdsmarkedet.
Fra du er 16 år til du er 61 år, forventes du at have tilknytning til arbejdsmarkedet.
Hvis du har været 42 år på arbejdsmarkedet, har du mulighed for 1 år med tidlig pension, og du kan gå på pension når du er 66 år.
Hvis du har været 43 år på arbejdsmarkedet, har du mulighed for 2 år med tidlig pension, og du kan gå på pension når du er 65 år.
Hvis du har været 44 år på arbejdsmarkedet, har du mulighed for 3 år med tidlig pension, og du kan gå på pension når du er 64 år.

Det er ens alder, der er afgør, hvornår man kan søge

Er der 6 år eller mindre til, man kan gå på folkepension, kan man ansøge om retten til at gå tidligere på pension.  
I oversigten kan du se, hvor gammel man skal være for at søge om tidlig pension.

Grafikken viser hvornår du kan ansøge afhængig af hvornår du er født.
Hvis du er født mellem 2. halvår 1955 til 1964, kan du ansøge når du er 61 år.
Hvis du er født mellem 1965 til 1968, kan du ansøge når du er 62 år.
Hvis du er født mellem 1969 til 1970, kan du ansøge når du er 63 år.
Hvis du er født 1971 og senere, kan du ansøge 6 år før folkepensionsalder.

Hvordan søger man om retten til tidlig pension?

Når man søger om retten til tidlig pension, er det først og fremmest Udbetaling Danmark, som sørger for at indhente de nødvendige data vedrørende tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gør Udbetaling Danmark ved at finde de rette oplysninger i forskellige registre, fx indbetalingerne til ATP.

I visse tilfælde kan Udbetaling Danmark ikke hente alle data via registre. Her skal man som ansøger selv skaffe yderligere dokumentation.

Hvis man ikke selv har gemt de papirer, der er brug for, kan man på borger.dk (i afsnittet Krav til dokumentation) få overblik over, hvor man kan hente yderligere oplysninger, som kan dokumentere ens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvornår kan du starte udbetaling af din ydelse?

Du kan først søge om udbetaling af tidlig pension, når Udbetaling Danmark har afgjort, om du har ret til tidlig pension.

Udbetaling Danmark kontakter dig pr. brev tre måneder inden din ret til at starte udbetaling af tidlig pension træder i kraft. I brevet kan du se oplysninger om dine pensionsordninger og en vejledende beregning af din ydelse. 

Selvom du har fået tilkendt ret til tidlig pension, kan du altså ikke søge om at gøre brug af den, før du har modtaget brevet fra Udbetaling Danmark. Bemærk, at du skal søge senest to måneder før det tidspunkt, du ønsker tidlig pension udbetalt fra.