Seniorpension – et tilbud om pension til nedslidte

Seniorpension er en pension, du kan få tilkendt op til seks år før din pensionsalder. Få overblik over muligheder og regler her.

Hvem kan få seniorpension?

Seniorpension er en mulighed tidligere pension for personer, som har et langt arbejdsliv bag sig, væsentlige helbredsproblemer og derfor nedsat arbejdsevne.

Hvem afgør, om du kan få seniorpension?

Din ansøgning vil blive behandlet af Seniorpension - en myndighed under Udbetaling Danmark.

Har du spørgsmål om dine muligheder for at få seniorpension, skal du henvende dig til din kommune.

Har du spørgsmål til din ansøgning eller sag, fx om sagsbehandlingstid eller ved ønske om at ville tilbage i job, skal du kontakte Seniorpension.

Kontakt Seniorpension

Hvem står for udbetaling af seniorpension?

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler seniorpension. Når Seniorpension har tilkendt dig seniorpension, sender de besked til Udbetaling Danmark om, at du har ret til til seniorpension. Du vil herefter modtage brev fra Udbetaling Danmark, hvor de vil bede dig om at oplyse dine forventede indkomster. Hvis du bor sammen med en partner, vil du også skulle oplyse om din samlevers indkomster. Udbetaling Danmark vil herefter beregne, hvor meget du vil få i seniorpension.

Ønsker du yderligere information om seniorpension?

Du kan læse mere om seniorpension på borger.dk

Få overblik over alle regler om seniorpension