Omkostninger – hvilke spørgsmål stiller du dit pensionsselskab?

Din pensionsopsparing er måske den største investering, du foretager i dit liv. Udgifterne til forvaltningen af din ordning har stor betydning for, hvad du ender med at få i hånden, når du går på pension.

Du betaler for at få forvaltet din pensionsordning.

Er omkostningerne høje, kan det betyde, at du går glip af mange hundredetusinde kroner. Selv tilsyneladende små beløb løber op, når din opsparing er bundet over mange år. Det er derfor vigtigt, at dine omkostninger er så lave som muligt.

Det kan dog være svært at overskue, hvordan omkostningerne præcist er skruet sammen. Det kan dit pensionsselskab svare på, men hvilke spørgsmål skal du stille for at få overblik over, om det du betaler, er rimeligt eller for meget i forhold til det, du ville skulle betale hos andre pensionsselskaber?

Se her, hvad du skal spørge om:

Spørg til ÅOK og ÅOP

ÅOK (Årlige Omkostninger i Kr.) og ÅOP (Årlige omkostninger i Pct.) er redskaber til at vurdere og sammenligne pensionsselskabernes omkostninger.

Du kan se din egen pensionsordnings ÅOP og ÅOK på ’din side’ på dit pensionsselskabs hjemmeside. ATP Livslang Pension er et simpelt og billigt produkt uden ret mange valgmuligheder, derfor er omkostningerne meget lave (ÅOP = 0,30 pct.), mens gennemsnittet i pensionsbranchen er på ca. 1. pct.

Vil du se, hvordan de årlige omkostninger ser ud i andre selskaber, kan du få et overblik på brancheforeningen Forsikring & Pensions sammenligningsværktøj "Fakta om pension". Start her med at oplyse alder, samlet årlig indbetaling samt størrelse på din pensionsopsparing. Herefter får du en oversigt over pensionsselskaberne, rangeret efter nettoafkast.  Herfra kan du klikke  'Tilføj sammenligning' ved de selskaber, du gerne vil se nærmere på. På siden, med oversigten over de selskaber du har valgt, kan du nu scrolle ned og finde ÅOK og ÅOP for de enkelte pensionsselskaber.

Gå til faktaompension.dk
Spørg til alle typer af omkostninger – også gebyrer og fradrag

Der skelnes først og fremmest mellem investeringsomkostninger og administrationsomkostninger.

Investeringsomkostningerne trækkes fra i afkastet på din pensionsopsparing, mens en stor del administrationsomkostningerne kan ligge hos andre investeringsforvaltere, som pensionsselskabet samarbejder med. Det er derfor vigtigt, at du spørger til alle typer af omkostninger i din pensionsordning.

Administrationsomkostningerne betales direkte fra din opsparing som gebyrer og fradrag, spørg derfor også, om alle gebyrer og fradrag er med. Mange pensionskasser har beregnere på deres hjemmesider. Du kan evt. prøve at indtaste dine data og se dine resultater og sammenholde dem med andre pensionskasser.

Hvis du har en arbejdsmarkedspension eller en virksomhedspension via dit arbejde kan du ikke selv påvirke omkostningerne ved at vælge et andet selskab, hvis du ikke er tilfreds. Men selskaberne oplyser om omkostninger, og du kan altid rejse spørgsmålet fx over for din tillidsrepræsentant, den faglige organisation, din leder eller dit pensionsselskab.

Prøv Forbrugerstyrelsens omkostningsberegner hos Tænk

Gå til Tænk.dk
Spørg til de samlede omkostninger – de direkte såvel som de indirekte

Hvis du selv kan vælge din pensionsleverandør, kan du tage spørgsmålet om omkostningerne med i overvejelserne, når du vælger pensionsforvalter. Husk at spørge efter de samlede omkostninger – de direkte og indirekte investeringsomkostninger, de løbende administrationsomkostninger og de særlige gebyrer, der kan være knyttet til rådgivning og vejledning eller andre ydelser.

Mange banker og pensionsselskaber har beregnere på deres hjemmesider. Prøv at indtast dine data og sammenlign med andre selskaber.

Spørg til omkostninger ved investeringer

Nogle selskaber har en aktiv investeringsstrategi, mens andre følger en mere passiv strategi. Den første er typisk væsentligt dyrere end den sidste.

Spørg om mulighederne og om omkostningerne. Du bliver måske mødt med et argument om, at aktiv formueforvaltning giver et højere afkast. Det er muligt, men du har ingen garanti for, at det går sådan eller for at et højere afkast kan opveje de højere omkostninger ved en aktiv investeringsstrategi – år efter år.

Spørg om prisen inden du siger ja til personlig rådgivning

Nogle selskaber tilbyder personlig rådgivning. Hvis du tænker på at benytte dig af muligheden for personlig rådgivning, så husk at spørge om, hvad du betaler for rådgivningen og overvej eventuelt, om du egentlig har brug for det. Personlig rådgivning er med til at fordyre omkostningerne.