Aldersopsparing – nye muligheder fra 2023

Sparer du op til din pension på en aldersopsparing, eller har du planer om det, så få overblik over muligheder og regler her.

Hvad er en aldersopsparing?

En aldersopsparing er en pensionsordning, som du selv kan oprette privat i en bank – eller via din arbejdsgiver (pensionsselskaberne kalder ordningen for en aldersforsikring).

Du kan ikke få skattefradrag for dine indbetalinger. Til gengæld skal du ikke betale skat, når du en gang i fremtiden får pensionen udbetalt.

Fordelen ved en aldersopsparing

Aldersopsparingen modregnes hverken i pensionisters folkepension eller offentlige ydelser. Det har betydning, hvis man som folkepensionist, søger om sociale ydelser, fx helbredstillæg, varmehjælp eller boligydelse. Den udbetaling, du har fra din aldersopsparing, vil ikke have indflydelse på, om du er berettigede til sociale ydelser. Det gør derimod de udbetalinger, du måtte have fra fx rate- og livsvarige pensioner.

Læs mere om de forskellige former for pension

Vær opmærksom på, at en aldersopsparing modregnes, hvis man modtager efterløn.

Indbetaling – nye muligheder fra 2023

Det er ens alder, der er afgørende for, hvor meget man må sætte ind på sin aldersopsparing. 

Er der mere end 5 år til, at man når folkepensionsalderen, må man i 2022 indbetale 5.500 kr. (2022). Er der mindre end 5 år til man når folkepensionsalderen, må man i 2022 indbetale op til 54.200 kr.

Fra 1. januar 2023 gælder følgende: 

Er der mere end 7 år til, at man når folkepensionsalderen, må man i 2023 indbetale 8.800 kr. Er der 7 år eller mindre til man når folkepensionsalderen, må man i 2023 indbetale op til 56.900 kr.

Bemærk! Da folkepensionsalderen forhøjes hvert femte år på grundlag af udviklingen i levetiden, betyder det, at der i 2023 ikke er nogen personer, der har syv år til folkepensionsalderen. I 2023 vil personer, som er født i 1962 eller tidligere, kunne indbetale op til den høje indbetalingsgrænse på 56.900 kr. årligt.

Særlige regler hvis du allerede får udbetalt andre pensioner

Hvis du allerede er begyndt at få udbetalt pension fra andre pensionsordninger, fx ratepension eller livrente, efter 1. april 2018, skal du være opmærksom på, at du også højst må indsætte det lave beløb på 5.500 kr. (2022) på din aldersopsparing. Også selvom der er mindre end fem år, til du når folkepensionsalderen (hvis udbetalingerne er startet før 1. april 2018, har du mulighed for fortsat at indbetale op til den høje beløbsgrænse).

Loft over indbetalinger

Indbetaler du til mere end én aldersopsparing, gælder loftet for alle indbetalinger tilsammen. Bryder du indbetalingsloftet, skal du betale en strafafgift på 20 pct. til staten af det beløb, du har indbetalt for meget.

Er du kommet til at indbetale for meget, har du mulighed for at overflytte beløbet til en ratepension eller livrente. Du vil stadig skulle betale afgift til staten – dog kun på 4 pct. af det beløb, du har indbetalt for meget.

Det beløb, du overfører til den fradragsberettigede pensionsopsparing (ratepension eller livrente), kan du fradrage i det indkomstår, hvor du oprindelig indbetalte pengene på aldersopsparingen/aldersforsikringen.

Se satser og fradrag på pensionsordninger (åbner i nyt vindue)

Regler for udbetaling

Tidligere (før 1. januar 2018) kunne opsparingen kun udbetales på en gang. Nu kan du også vælge at få din opsparing udbetalt over flere gange (deludbetalinger).

Det vil sige, at du kan vælge at få din aldersopsparing udbetalt som et engangsbeløb, men du kan også vælge at få den udbetalt i rater eller at lade den stå i op til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. Pensionsudbetalingsalderen afhænger af, hvilke regler der var gældende, da du i sin tid oprettede din aldersopsparing. 

Kontakt dit pensionsselskab, hvis du er i tvivl

Er du i tvivl om, hvordan de nye regler får indflydelse på din muligheder for at indbetale på din aldersopsparing eller hvornår og hvordan du kan få din aldersopsparing udbetalt, anbefaler vi dig at få konkret besked om din egen pensionsopsparing hos det pensionsselskab/pengeinstitut, som administrerer din pensionsordning.