ATP har forhøjet medlemmernes pensioner med over 30 mia. kr.

ATP Livslang Pension steg med 4 pct. pr. 1. januar 2022. En stigning, der vil komme alle ATP’s medlemmer til gode, såvel de nuværende som fremtidens pensionister, resten af livet.

Stærke investeringsafkast og rekordresultater over de seneste tre år i perioden  2019 til 2021 har betydet, at ATP har kunne skrue op for pensionerne til alle selskabets mere end 5 mio. medlemmer. Stigningen er den største i ATP’s historie og giver med 30,4 mia. kr. alle medlemmer en livslang større pension.

ATP har hidtil årligt betalt mere end 17 mia. kr. til medlemmerne. Dette beløb steg pr. 1. januar 2022 med ca. 700 mio. kr. om året.

For en gennemsnitlig 66-årig pensionist betyder stigningen, at ATP-pensionen er vokset med godt 14.000 kr. samlet set i den resterende del af medlemmets forventede levetid.

Den højeste stigning i ATP’s historie

ATP har aldrig tidligere forhøjet pensionerne med så stort et beløb for samtlige medlemmer. Sidst ATP forhøjede pensionerne i samme størrelsesorden var i 1993. Dengang fik pensionisterne 4 pct. mere, mens alle øvrige medlemmer fik 3,6 pct.

Sidste gang, ATP forhøjede udbetalingerne for alle medlemmer, var i 2017, hvor alle pensioner blev hævet med 1 pct.

Kort og godt ...

 

  • ATP har brugt 30,4 mia. kr. af sine økonomiske reserver – bonuspotentialet – på at hæve ATP Livslang Pension med 4 pct.
  • Stigningen trådte i kraft 1. januar 2022
  • Stigningen omfatter alle 5,4 millioner medlemmer af ATP og dermed både de nuværende mere end 1 million pensionister og alle fremtidige pensionister
  • For næsten 40 pct. af pensionisterne herhjemme er ATP Livslang Pension det eneste pensionssupplement til folkepensionen