ATP forhøjer medlemmernes pensioner med over 30 mia. kr.

ATP Livslang Pension stiger 4 pct. fra 1. januar 2022. Stigningen gælder alle ATP’s medlemmer, både de nuværende og fremtidens pensionister, resten af livet.

Stærke investeringsafkast og rekordresultater over de seneste tre år betyder, at ATP skruer op for pensionerne til alle selskabets mere end 5 mio. medlemmer. Stigningen er den største i ATP’s historie og giver med 30,4 mia. kr. alle medlemmer en livslang og mærkbart større pension.

Baggrunden for denne store stigning er flere års historisk stærke investeringsresultater, der har polstret ATP’s finansielle reserver, så der nu er råderum til at bruge 30,4 mia. kr. på at øge medlemmernes ATP-pensioner.

Hvert år udbetaler ATP mere end 17 mia. kr. til medlemmerne, og det tal stiger fra 1. januar 2022 med ca. 700 mio. kr. om året.

For en gennemsnitlig 66-årig pensionist betyder stigningen, at ATP-pensionen vokser med godt 14.000 kr. samlet set i den resterende del af medlemmets forventede levetid.

Den højeste stigning i ATP’s historie

ATP har aldrig tidligere forhøjet pensionerne med så stort et beløb for samtlige medlemmer. Ikke siden 1993 har ATP forhøjede pensionerne i samme størrelsesorden. Dengang fik pensionisterne 4 pct. mere, mens alle øvrige medlemmer fik 3,6 pct.

Sidste gang, ATP forhøjede udbetalingerne for alle medlemmer, var i 2017, hvor alle pensioner blev hævet med 1 pct.

Kort og godt ...

 

  • ATP bruger 30,4 mia. kr. af sine økonomiske reserver – bonuspotentialet – på at hæve ATP Livslang Pension med 4 pct.
  • Stigningen træder i kraft 1. januar 2022
  • Stigningen omfatter alle 5,4 millioner medlemmer af ATP og dermed både de nuværende mere end 1 million pensionister og alle fremtidige pensionister
  • For næsten 40 pct. af pensionisterne herhjemme er ATP Livslang Pension deres eneste pensionssupplement til folkepensionen