Din partners arbejdsindkomst påvirker ikke længere din pension

Er du pensionist og har en ægtefælle/samlever, så indgår både din og din partners indtægter, når Udbetaling Danmark i dag beregner, hvor meget du er berettiget til i folkepension. Fra 1. januar 2023 træder nye regler for beregning af pensionen i kraft. Regler, som for mange pensionister vil betyde mere udbetalt.

Med de nye regler pr. 1. januar 2023 vil den indtægt, din partner har fra arbejde, ikke længere indgå i beregningen af, hvor meget du kan få udbetalt i folkepension.

I modsætning til tidligere, hvor din partners arbejdsindkomst kan have haft indflydelse på, hvad du har fået udbetalt i folkepension, så vil din pensionsudbetaling ikke længere blive påvirket. Uanset hvor høj en arbejdsindkomst din ægtefælle eller samlever har, er det kun din egen indkomst fra arbejde samt jeres eventuelle øvrige indtægter (fx ATP, private pensioner, kapital- og aktieindkomst), der kan påvirke størrelsen på din folkepension.

De nye regler er gældende, hvad enten din partner er pensionist og vælger at arbejde ved siden af eller endnu ikke har alderen til at gå på pension.

Du får brev fra Udbetaling Danmark, når din folkepension for 2023 er beregnet

Udbetaling Danmark kan ikke se, hvad de nye regler får af betydning for din pension før i slutningen af 2022. Derfor vil du først ved udgangen af 2022 modtage brev om din pension for 2023 fra Udbetaling Danmark.

I brevet vil du kunne se, hvad lovændringen betyder for dig, og hvordan Udbetaling Danmark beregner din pension efter de nye regler.

Det sker helt automatisk og betyder, at du ikke selv skal fortage dig noget i forhold til den nye beregning.

Nye regler kan også få betydning for din personlige tillægsprocent

Din samlevers/ægtefælles arbejdsindkomst vil heller ikke indgå, når Udbetaling Danmark beregner din tillægsprocent. Ændringen kan derfor også få betydning for udbetaling af ældrecheck, helbredstillæg, varmetillæg og mediecheck, hvis du er berettiget til disse ydelser.

Se på borger.dk, hvordan den personlige tillægsprocent beregnes

De nye regler gælder også for dig, der er på førtids- eller seniorpension

De nye regler gælder også for både førtidspensionister på den gamle og den nye ordning samt for alle på seniorpension og betyder, at heller ikke her vil pensionen blive nedsat på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindkomst. 

Ingen ændring i reglerne for dig, der er på tidlig pension

Der er ingen ændringer, hvis du er på tidlig pension, fordi din ægtefælles/samlevers indtægt i forvejen ikke indgår i beregningen af din tidlig pension.