Følger de sociale ydelser med dig og dit job i udlandet?

Retten til sociale ydelser, fx dagpenge under sygdom eller børnefamilieydelse, afhænger af, hvor lang tid, du er udstationeret – og i hvilket land.

Inden for EU

I de fleste tilfælde vil du kunne få dansk social sikring, hvis du er udsendt og skal arbejde for en dansk arbejdsgiver i EU/EØS-land eller Schweiz. Men du har ikke automatisk ret til danske sociale ydelser, når du arbejder i udlandet – heller ikke selvom du er dansk statsborger, bor og betaler skat i Danmark og har en dansk arbejdsgiver. Du skal have udsendelsen godkendt af Udbetaling Danmark, International Social Sikring.

Du kan kun være sikret i ét land ad gangen. Så har du fået en afgørelse om, at du er omfattet af dansk social sikring under arbejde i udlandet, har du og din arbejdsgiver ikke pligt til at indbetale til sociale sikringsordninger i udlandet.

Uden for EU

Bliver du udstationeret i et land uden for EU, er billedet mere broget. Om du har ret til pension eller andre sociale ydelser fra landet, afhænger bl.a. af, om Danmark har indgået en aftale med det pågældende land, en såkaldt konvention om social sikring.

Læs mere om social sikring i og uden for EU på borger.dk: