Er der et arbejdsliv efter pensionsalderen – eller er det slut?

Dit arbejdsliv behøver ikke at slutte, bare fordi du nærmer dig pensionsalderen og kan gå på folkepension. Der er brug for flere ældre i arbejde. Og jo længere tid du udskyder din pension, jo mere sparer du op til resten af livet.

Det er et stort ønske fra politikerne, at vi arbejder længere. Og noget tyder på, at nogle ældre imødekommer ønsket. I hvert fald viser en opgørelse fra ATP, at en lille gruppe danskere ser stort på den officielle pensionsalder og fortsætter deres arbejdsliv både 10, 20 og 30 år efter, at de kunne have trukket sig tilbage.

Ser man på undersøgelser fra Ældre Sagen, viser tallene, at seks ud af ti over 55 år på det danske arbejdsmarked er parate til at fortsætte arbejdslivet ud over pensionsalderen. Så har du et godt helbred og en lyst til at holde dig i gang, er alder ingen hindring for at blive ved.

Læs mere om seniorer i arbejde i ATP's nyhedsbrev Faktum (åbner nyt vindue)

Udskyd ATP Livslang Pension

Det er ikke alle, der vil arbejde videre, når de runder pensionsalderen, men dem, der vil, har gode muligheder for det: I dag får du din ATP Livslang Pension udbetalt, når du fylder 65 år. Men du kan også vælge at udskyde din pension, frem til du fylder 75 år. Det betyder, at du forhøjer din pension for hver måned, du udskyder den.

Sådan udskyder du din ATP Livslang Pension (åbner nyt vindue)

Du kan også regne på, hvad du vil få udbetalt, hvis du udskyder din ATP Livslang Pension

Du skal have dit MitID ved hånden for at kunne logge på og se dine pensionsoplysninger.

Udskyd folkepensionen

Det er ikke kun ATP Livslang Pension, du kan udskyde. Du kan også søge om at udskyde folkepensionen. Det betyder, at du kan få forhøjet din folkepension med et tillæg senere hen - det kaldes opsat pension. Jo længere tid du udskyder din folkepension, desto større tillæg får du, når du får pensionen. 

Sådan udskyder du din folkepension (åbner nyt vindue)

Se, hvad der sker med størrelsen på din pension, hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist og arbejder - eller hvis du arbejder ekstra ved siden af pensionen.

Beregn dit ventetillæg på borger.dk (åbner nyt vindue)

Du skal have dit MitID ved hånden for at kunne logge på og se dine pensionsoplysninger.