Seniorpræmie – en mulighed for dig, der fortsætter på jobbet efter pensionsalderen

Fortsætter du med at arbejde enten et eller to år efter du er nået folkepensionsalderen, kan du have ret til en seniorpræmie – et skattefrit engangsbeløb. Det vil sige, at du kan få både løn, folkepension og andre pensioner samtidig med at du får seniorpræmie. Se om du opfylder betingelserne.

Seniorpræmie

Du har mulighed for at få en seniorpræmie, hvis du arbejder enten i det første år  - du er nået folkepensionsalderen - og også hvis du bliver ved med at arbejde eller først starter arbejde i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen.

Du kan modtage pension, samtidig med at du optjener løntimer til seniorpræmie.

 • et engangsbeløb på 46.868 kr. (2024), hvis du arbejder i det første år, efter du er nået folkepensionsalderen og desuden opfylder betingelserne
 • et engangsbeløb på 27.898 kr. (2024), hvis du arbejder i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen og opfylder de øvrige betingelser

Betingelser for at få seniorpræmie ved arbejde første år

For at få seniorpræmien, der udgør et skattefrit engangsbeløb på  46.868 kr. (2024), skal du:

 • være født den 1. januar 1954 eller senere
 • have haft mindst 1.560 løntimer, de første 12 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen
 • hvis du har løntimer eller overskud fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS land og Schweiz, stadig være skattepligtig i Danmark

Betingelser for at få seniorpræmie ved arbejde i andet år

For at få seniorpræmien, der udgør et skattefrit engangsbeløb på 27.033 kr. (2023), skal du:

 • være født den 1. januar 1954 eller senere
 • have haft mindst 1.560 løntimer fra 13 – 24 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen. Bemærk, at du ikke behøver at have arbejdet de første 12 måneder efter du nåede folkepensionsalderen
 • hvis du har løntimer eller overskud fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS land og Schweiz, stadig være skattepligtig i Danmark

Du kan være berettiget til seniorpræmie både som lønmodtager og som selvstændig erhvervsdrivende.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark.

Sådan gør Udbetaling Danmark dine løntimer op

 • timer med løn, som arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret
 • B-indkomst, du betaler arbejdsmarkedsbidrag af, som ikke er en del af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud. B-indkomsten omregnes til timer
 • skattemæssigt overskud fra selvstændig virksomhed før renter og andre finansielle poster. Overskuddet omregnes til timer
 • løntimer og/eller overskud fra selvstændig virksomhed i Danmark, et andet EU/EØS-land eller Schweiz. 

Hvordan vil din seniorpræmie blive udbetalt?

Vær opmærksom på, at hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du selv ansøge om seniorpræmie, mens du som lønmodtager som udgangspunkt vil modtage din seniorpræmie helt automatisk. Beløbet vil for første seniorpræmie blive udbetalt ca. et år efter du er nået folkepensionsalderen, og beløber for anden seniorpræmie ca. 2 år efter folkepensionsalderen.