Fremtidens pensionister

Enhver må selv skabe sig sit indhold i tilværelsen, mener aldringsforsker Henning Kirk. Og ser man på fremtidens pensionister, har de i god tid forberedt sig på det liv, de ønsker at leve.

Henning Kirk mener, at der er god sammenhæng mellem vores sundhedsvaner og det liv, vi får som ældre. Men indrømmer, at alt ikke er helt op til os selv: Folk kan være fysisk nedslidte af hårdt arbejde eller lide af uhelbredelige sygdomme. Men generelt mener han, at det er godt at tænke i livskarrieren på et tidligt tidspunkt og spørge sig selv, hvad vi kan gøre for at planlægge arbejdslivet og holde helbredet ved lige. Og hvis man ønsker at arbejde godt op i alderen, er det vigtigt at holde sig opdateret, følge med i udviklingen og udvikle sine kompetencer hele livet.

"I dag er ældre medarbejdere i høj kurs mange steder, fordi seniorkompetencer som viden, erfaring, overblik og empati heldigvis er trængt igennem som vigtige kompetencer i et job", mener Henning Kirk.

Vær virksom hele livet

Henning Kirk er fortaler for, at grænsen mellem arbejde og pensionering bliver mere flydende.

"Det er vigtigt at være virksom hele livet, men også at omdefinere det at være virksom. Måske har man mulighed for at trappe sit arbejde ned frem for at stoppe helt. Måske kan man gå over til at være freelance eller selvstændig med færre timer. Måske kan man gå ind i frivilligt arbejde, dyrke sin hobby, spille og lytte til musik, tage sig af børnebørn osv. Enhver må selv skabe sig sit indhold i tilværelsen. Så længe man bare fortsætter med at være virksom, er det en god forsikring mod sygdom og demens."

Fremtidens pensionister har forskellige handlemuligheder

Der har været talt meget om fremtidens pensionister som opdelt i et A-hold og B-hold alt efter, hvor meget de selv har sparet op til pensionen. Om det siger Henning Kirk:

"Der bliver meget store forskelle på handlemulighederne for fremtidens pensionister. Vi ser en voksende gruppe, der har mange midler og muligheder, og som med deres store krav til livet forventer at fortsætte med at handle og opleve, som de altid har gjort det. Det er en ny type pensionister, som er bevidste om deres rettigheder, og som har forberedt sig på pensionisttilværelsen i god tid. De regner ikke med, at den offentlige pension kan bidrage med meget til det liv, de ønsker at leve. Så de har selv taget affære i god tid."

Ser man helt statistisk på det, kan danskerne i gennemsnit forvente små tyve år på pension. Nogen flere, andre færre. Men uanset hvad, gælder det, ifølge Henning Kirk, at chancen for at slå den gennemsnitlige levealder bliver større med fysisk aktivitet, sund kost og ingen tobak. Og sidst men ikke mindst tæller et positivt livssyn også med som livsforsikring.

Folk med godt humør og positivt sind lever nemlig beviseligt længere.