Længere levetid – lavere pension

Levetiden stiger, vi bliver ældre og ældre. Sådan har det været i mange år – og denne udvikling ser ud til at fortsætte. Det betyder, at den livsvarige pensionsopsparing, skal fordeles ud over flere år. Se, hvad det betyder i kr. og øre…

I 2015 kunne 65-årige i gennemsnit forvente at leve yderligere 19 år. Der er tale om et gennemsnit, da kvinder lever lidt længere end mænd. Tilbage i 1995 kunne en 65-årig gennemsnitligt forvente af leve noget kortere, nemlig i gennemsnit knap 16 år. Forskellen er altså over tre år, og omregnet til måneder betyder det, at pensionsopsparingen for en 65-årig nu i gennemsnit skal udbetales i cirka 230 måneder i stedet for, som i 1995, i omkring 190 måneder. I 2035 forventes den gennemsnitlige restlevetid for en 65-årig at være steget yderligere til 21 år, svarende til cirka 250 måneder.

Nutidens pensionisters penge skal altså strække længere end for 20 år siden. En 65-årig vil i dag få i omegnen af 5.100 kr. om måneden resten af livet, hvis han/hun i løbet af sit arbejdsliv har indbetalt en million til en livsvarig pension, også kaldet en livrente. For tyve år siden ville en 65-årig med en tilsvarende opsparing få en femtedel mere, nemlig en månedlig ydelse på 6.100 kr. Fortsætter levetiden med at stige som forventet, vil den månedlige ydelse falde til 4.700 kr. i 2035.

Grafikken viser et overblik over månedlige udbetalinger for 65-årige sammenholdt med den længere levetid.
I 1995 kunne en 65-årig forvente at få 6.100 kroner udbetalt pr. måned.
I 2015 kunne en 65-årig forvente at få 5.100 kroner udbetalt pr, måned.
I 2035 kan en 65-årig forvente af få 4.700 kroner udbetalt pr. måned.