Mænd haler ind på kvinder

Nye tal viser, at mænds levealder stiger mere end kvinders. Se tallene og få bud på årsagerne.

Vi lever gennemsnitligt længere og længere og får dermed flere gode år på pension. Kvinderne har stadig udsigt til det længste liv, men nye analyser viser nu, at mænd og kvinders levertid nærmer sig hinanden. Levealderen for mænd er nemlig steget mere end kvindernes de sidste 35 år.

Mændenes efterslæb skrumpet

I 1950 levede en nyfødt pige i gennemsnit 3,4 pct. længere end en nyfødt dreng. I 1985 var kvindernes forspring steget til 8,5 pct. Men fra 1985 vender udviklingen for mænd. Deres levetid stiger relativt mest i perioden fra 1985 til 2015, så deres efterslæb nu er skrumpet fra de 8,5 pct. til 5,2 pct.

Ingen forklaring kan stå alene

Denne udvikling er der mange teorier om og forklaringer på. Hverken en forklaring med livsstil, biologiske forhold eller sygdomme kan imidlertid stå alene. Overordnet kan man dog konkludere, at forebyggelse af sygdomme og bedre behandlingsmetoder generelt har haft en synlig effekt på vores levetid.

Når man ser på livsstil, har mændene klart haft flest usunde vaner, hvad enten det gælder rygning, alkoholforbrug, kost, overvægt eller brugen af euforiserende stoffer. Kun mændenes fysiske aktivitet har været bedre end kvindernes. Flere undersøgelser med fokus på biologiske sammenhænge viser, at også gener og hormoner kan have betydning for helbredet. Dertil kommer, at mænd generelt ikke har brugt sundhedssystemet i samme omfang som kvinder. Mænd har i højere grad undladt at gå til lægen, når de har mærket tidlige sygdomstegn. Det har haft konsekvenser for helbredelse og overlevelse.

Mænd hurtigere til at kvitte smøgerne

Professor Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed, forfatter til flere store udredninger om dødelighed og levetid i Danmark, siger om udviklingen af den gennemsnitlige levetid:

”I perioden 1950 til 1985 tillagde mændene sig flere dårlige vaner, som fik deres middellevetider til at udvikle sig langsommere end kvindernes. Op gennem 1970’erne begyndte kvinderne at tage nogle af mændenes dårlige vaner til sig, samtidig med at mændene var hurtigere end kvinderne til at kvitte smøgerne. Det betød, at mændenes middellevetid begyndte at hale ind på kvindernes efter 1985 og har gjort det lige siden.”

Du kan læse mere om mænd og  kvinders levetid i ATP’s nyhedsbrev Faktum: