Fremgang for ATP i 2023 og flere penge til pensionisterne

Trods en udfordrende start på 2023 sluttede ATP året i plus med et samlet afkast på knap 6 mia. kr. i investeringsporteføljen. Takket være en stærk bonusevne over hele året kunne ATP igen forhøje den livslange pension for de godt 1 mio. pensionister i ATP’s medlemskreds.

Målet som investor er altid at levere så stærke afkast som muligt. Men med markederne der går op og ned, er det for ATP, som er langsigtet investor, især vigtigt at holde fokus på det lange perspektiv.

Fx har de seneste to år været præget af omfattende turbulens på de globale markeder. For ATP har det betydet, at afkastet på investeringerne i perioder i løbet af 2023 har været udfordret af særligt de store og hurtige rentebevægelser. Men ser ATP’s på sine samlede investeringsresultater over de seneste 10 år, så er det samlede afkast i perioden på 117 mia. kr.

Afkast som bl.a. har hjulpet med at gøre det muligt at forhøje ATP-pensionen fem gange i løbet af de 10 år. Senest i forbindelse med årsregnskabet for 2023, hvor ATP Livslang Pension er blevet forhøjet med 3 pct. for alle1,1 mio. pensionister i ATP’s medlemskreds.

ATP står et godt sted. Vores investeringsportefølje gav et fornuftigt resultat i 2023 efter store udsving i både positiv og negativ retning i årene forinden. Vi er tro imod vores investeringsstrategi og tænker langsigtet som investor. Over tid mener vi, at vores investeringstilgang vil sikre medlemmerne dét, vi er sat i verden for: En så høj pension som muligt, når vi samtidig skal sikre, at pensionen er forudsigelig, garanteret og livslang

Martin Præstegaard adm. direktør i ATP

Et eksempel ...

Hvor meget får man udbetalt i ATP Livslang Pension?

Et ATP-medlem, der i dag er 67-årig, og som startede med at indbetale til ATP som 18-årig, har sammen med sin arbejdsgiver samlet set at indbetale 112.000 kr. 

Den 67-årige vil i løbet af de næste 20 år få udbetalt i alt 546.000 kr. fra ATP – og bliver vedkommende mere end 87 år, så vil beløbet nå at blive endnu højere. For som pensionist får man pension fra ATP, så længe man lever, uanset hvor gammel man bliver.