Derfor sparer vi (helst) ikke op til pension

Kender du det? At du udsætter et eller andet til i morgen, så til i overmorgen… for så til sidst slet ikke at få det gjort? Det er meget menneskeligt at udskyde ting, og ikke mindst når det gælder pensionsopsparingen.

Økonomiprofessor Steffen Andersen, Institut for Finansiering ved CBS, har i årevis studeret menneskers valg i forhold til inve­stering og opsparing – eller mangel på samme. Han peger på, at der efterhån­den er massiv dokumentation for, at menneskehjernen er den store synder i forhold til fx pensionsopsparing.

Det er lettest at vente

Forskningen viser, at det, at vi aldrig får truffet en beslutning eller får handlet, er en af de typiske årsager til, at folk sparer for lidt op til pensionen. Og udsættelsen gælder også, selvom pensionsopsparingen økonomisk er meget fordelagtig. Vi udsætter til i morgen. Men efter et døgn er i morgen blevet til i dag. Og så udsætter vi igen.

Forskerne har et fint ord for denne konstante udsættelse: Inerti. Sammen med andre fine ord som tabsaversion, budgetbegrænsning og anden opsparing er inerti den grundlæggende årsag til, at folk undlader at spare op til pension. Ikke bare i Danmark, men internationalt.

Modstand mod at tabe

Den menneskelige psyke har en indbygget modstand mod at tabe. Vores aversion mod tab er blevet målt et utal af gange. Forsøg har vist, at vi skal vinde 2 kr. for at opveje smerten ved at tabe 1 kr. Og selvom pensionsopsparingen er det modsatte, så opfattes den som et tab. Du mister penge til forbrug her og nu, og udsigten til at få dem igen – om mange år – er langt væk. Lever du overhovedet til den tid? Er opsparingen noget værd til den tid? Disse bevidste eller ubevidste overvejelser får os til at prioritere forbrug nu fremfor flere penge en gang i fremtiden. En prioritering, som kan vise sig at være den dårligste økonomiske beslutning og betyde en væsentlig nedgang i indtægten, når du skal på pension.

Stramt budget eller opsparing andre steder

Ud over de ovennævnte årsager til manglende pensionsopsparing er budgetbegrænsning og anden opsparing også væsentlige. Eller med andre ord: Enten har folk ikke plads i budgettet til at lægge penge til side til pension, eller også sparer de op i andet end pensionssystemet.

Læs ATP's nyhedsbrev Faktum : 'Fire forklaringer på at folk sparer for lidt op til pensionen':